VvE Scan Apartwonen komt als beste uit de bus!

In het Woonjournaal van maart 2013 introduceerden wij een Risico enquête voor VvE’s en appartementeigenaars, ook bekend onder de naam “VvE-scan”.

Veel VvE’s en appartementseigenaars hebben deze scan inmiddels ingevuld en op die manier een beter inzicht gekregen in de (vooral: financiële) risico’s van de eigen VvE. Drs. Maarten den Ouden, registeraccountant en auteur van onder meer het boek Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren heeft geïnventariseerd welke checklists er zoal bestaan als het gaat om het opsporen van risico’s en het nagaan of wordt voldaan aan de –vaak toch ingewikkelde- regelgeving.

De VvE-scan van Stichting ApartWonen mag zich verheugen in het meest positieve oordeel:

“Dit is de meest uitgebreide checklist: 26 vragen. De vragen zijn gerubriceerd in organisatie algemeen, verzekeringen, financiën, bestuurlijke zaken en onderhoud. Een behoorlijke complete vragenlijst met tevens een toelichting bij elke vraag. U kunt ook nadat u het invullen heeft afgesloten nog alle vragen en gegeven antwoorden terugzien.

Het resultaat van deze VvE-scan is een heldere opsomming van aandachtspunten, deze aandachtspunten hebben betrekking op onderdelen die nog niet goed zijn zodat u weet wat u te doen staat.”

Alle reden dus om –indien u dat nog niet gedaan heeft- onze VvE-scan eens voor uw eigen VvE in te vullen!

Als u geïnteresseerd bent in de andere drie checklists en de resultaten van de vergelijking kunt u hier het artikel in de Nieuwsbrief van ING lezen.

Voor meer informatie over het boek Financiën van de VvE: zie www.kascommissiegids.nl