Veiligheid in appartementencomplex een relatief begrip?

Naast luxe, comfort en levensloopbestendigheid is veiligheid een van de redenen om te verhuizen naar een appartementencomplex. In algemene zin kan zeker gesteld worden dat een appartementencomplex een meer veilige woonomgeving kan zijn dan een doorzonwoning  maar hoe veilig zijn appartementencomplexen dan wel.

Laten we het voorbeeld nemen van een appartementencomplex met 42 appartementen gebouwd in het midden van de jaren 80. U dient zich te realiseren dat 42 eigenaars de sleutel van de voordeur gebruiken en als hier een sleutel zoekraakt dan kan het maar zo zijn dat onbevoegden [ik druk mij nog netjes uit] het wooncomplex ongezien kunnen binnentreden. Een als die “onbevoegden” dan eenmaal binnen zijn hoe veilig zijn dan de sloten van de individuele appartementen? Of hoe staat het dan met het hang en sluitwerk, deuren en [boven]ramen van de appartementen.

En om onbevoegden buiten de deur te houden kan een videofooninstallatie een belangrijk hulpmiddel zijn. Appartementencomplexen uit het midden van de tachtiger jaren hebben dat meestal nog niet.  Toch maar eens een onderzoek doen naar de mogelijkheden?

En het gemiddelde appartementencomplex uit het midden van de jaren 80 beschikt niet over een geïntegreerd brand en/of rookmeldsysteem.

Reden genoeg voor het bestuur van de VvE om eens een inventarisatie te houden naar de volgende zaken;

·         Is er sprake va een zogenaamde gecertificeerde sleutel van de voordeur van het wooncomplex?

·         Is er een sleutelplan, dat wil zeggen zijn alle sleutels van de openbare voorziening geregistreerd. En wie heeft welke sleutels en is daarvoor getekend?

·         Is er sprake van een politiekeurmerk? Het certificaat “veilige woning” kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid. Zie: www.politiekeurmerk.nl

·         Is een videofooninstallatie voor alle eigenaars van een appartement eigenlijk geen basisvoorziening ter bevordering van de veiligheid.

·         Hoe staat het met de openbare verlichting rondom het woongebouw. Dat kan tegenwoordig prima met bewegingsmelders en denk daarbij aan energiezuinige verlichting.

·         Heeft het bestuur van de VvE goede contacten met de wijkagent? En is het bestuur op de hoogte van de criminele activiteiten in de straat of buurt?

·         Wordt en door het bestuur naar eigenaars op een adequate wijze gecommuniceerd over incidenten of criminele voorvallen in het wooncomplex?

·         Is het onderwerp “Veiligheid binnen het wooncomplex” al eens geagendeerd voor de Algemene Leden Vergadering?

·         U kunt als VvE een preventiemedewerker van de plaatselijke Politie uitnodigen voor nuttige tips en adviezen.

Er is nog veel [preventief] werk te doen als het gaat om het bevorderen van de veiligheid binnen een appartementen complex. Eigenaars hebben daar zelf ook vaak goede ideeën over en soms blijkt ook dat echte veiligheid en het veiligheidsgevoel soms heel ver uit elkaar liggen. Voor het  bestuur van de Vereniging van Eigenaars voldoende reden om aandacht aan te schenken aan de veiligheid van appartementbewoners.

De beheerder.