Site Seeing

Op deze paina vindt u een overzicht van handige links naar aanbieders van diensten, producten en informatie die van belang kan zijn voor (bestuurders van) VvE's en eigenaars van appartementen.

Boek www.kascommissiegids.nl

Het boek is eigenlijk een must voor bestuursleden, leden van de kascommissie, appartementeigenaars en niet in de laatste plaats voor beheerders van VvE’s.

In het 144 pagina tellende boekwerk geeft Maarten den Ouden niet alleen begrijpelijke uitleg over cijfers maar vooral de betekenis van cijfers in relatie tot wetgeving, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VvE en de kascommissieleden. De schrijver, zelf register accountant, begrijpt maar al te goed dat leden van een VvE het vaak moeilijk hebben met het lezen van bijvoorbeeld de jaarrekening. Hij laat zien dat een jaarrekening ook op één A4tje mogelijk en vooral begrijpelijk is. Geen ingewikkelde verhalen of vakjargon maar informatie “to the point” over tal van onderwerpen die financieel gerelateerd zijn en waar een VvE direct voordeel mee kan behalen of risico’s kan beperken.

Het is te bestellen via de website www.kascommissiegids.nl

ISBN/EAN 978-90-815920-0-0


gebruikershandleidingwww.gebruikershandleiding.com

Een gratis service waarmee u snel een handleiding of gebruiksaanwijzing vindt. Met meer dan 350.000 handleidingen.
Bezoekers kunnen elkaar helpen via de vraag & antwoord mogelijkheden.


De kascommissiegids

www.kascommissiegids.nl

Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars: Alle financiële regelgeving voor VvE's overzichtelijk op een rijtje.

Een praktische hulp voor iedereendie lid is (of wil worden) van de kascommissie van een VvE en de belangrijke jaarlijkse controle van de VvE-jaarrekening goed wil doen! Stap voor stap wordt voor elke post uit de jaarrekening uitgelegd hoe de controle kan worden gedaan en wat de aandachtspunten daarbij zijn.

Natuurlijk ook met duidelijke checklists. Geen enkele VvE-kascommissie kan zonder! De checklists kunt u downloaden en zonodig precies op maat maken voor uw eigen VvE.

De prijs van het boekje is € 19,85 (inclusief verzendkosten). Van de 127 pagina's gaan65 pagina's heel concreet over de aanpak van de controle. Op de overige pagina's vindt u onder meer informatie over:

- de VvE juridisch en organisatorisch

- wettelijke voorschriften

- bevoegdheden van de kascommissie

- de bestuursverantwoording

- belastingen

- automatisering

- beveiligingsmaatregelen: concrete tips om het geldverkeer en de administratie te beveiligen.

Duidelijke voorbeelden en handige checklists maken dat deze gids bruikbaar is zowel voor lezers met als voor lezers zonder veel administratieve en financiële kennis.
OokVvE-bestuurders kunnen met deze gids hun voordeel doen!
Bezitters van de Kascommissiegids voor VvE's kunnen gratis gebruik maken van de 'vraagbaakservice' op www.kascommissiegids.nl. Op deze site is ook bestelinformatie te vinden.

De auteur van de gids is drs. Maarten den Ouden, registeraccountant.


Links voor duurzaamheid

www.energiecentrum.nl
Website gericht op energiebesparingen.

www.energielastenverlager.nl
Opstellen van een energiebesparingplan.

www.venin.nl
Vereniging van erkende isolatiebedrijven.

www.bespaarder.nl
Opstellen van een energiescan.

www.spaarhetklimaat.nl
informatie over Woningisolatie.

www.verwarmingswijzer.nl
CV ketel vervangen door HR ketel?

www.epk.nl
Overzicht van alle gaskeuren per cv ketel.

www.meermetminder.nl
Het nationale energiebesparingsprogramma.

www.verbeteruwhuis.nl
Met VerbeterUwHuis.nl kunnen consumenten nagaan met welke energiebesparende maatregelen aan hun woning zij het meeste kunnen besparen.

www.bespaartest.nl
De Bespaartest geeft consumenten makkelijk tips voor snelle
energiebesparing (gedrag) én helpt om deze uit te voeren in het dagelijks
leven.


www.ehcm.nl
Brandveilig papiercontainers

 


www.emeritus.nl
Emeritus is een landelijk werkende organisatie die persoonlijke assistenten inzet voor de ondersteuning van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een Emeritus Assistent is zeer grondig gescreend op integriteit en betrouwbaarheid. Deze alleskunners zijn een belangrijke schakel voor ouderen bij het zelfstandig kunnen blijven wonen.


 

www.klusidee.nl
De site voor klussend Nederland. Zeer veel informatie voor de doe-het-zelver. Inclusief een lezersforum waarin 18000 berichten.


www.liftinstituut.nl
Binnen moderne organisaties krijgen veiligheid en kwaliteit steeds meer aandacht.
Het Liftinstituut, als onafhankelijke certificatie-instelling is u daarbij graag van dienst en biedt daartoe een breed pakket dienstverlening op het gebied van veiligheids- en kwaliteitsmanagement.


www.huishouden.adviesplaats.nl

Zeer veel tips voor het huishouden, inclusief gebruikersforum.


www.klussen.adviesplaats.nl

Honderden tips voor klussen in en om het huis. Met gebruikersforum en rekenmodules.

 

www.handleiding-online.nl
Alle mogeljike handleiding zijn hier te vinden.


www.schoonmaakwijzer.nl

De wegwijzer in de schoonmaaksector. Schoonmaakwijzer.nl is een marktplaats waar vraag en aanbod met alles tot betrekking "schoonmaken" wordt samengebracht.

www.gezondbinnen.nl
Informatie over een gezond binnenmilieu in uw woning. Activiteiten in het kader van 2004, het jaar van het binnenmilieu. Llinks naar sites van organisaties die zich bezig houden met of inspannen voor verbetering van het binnenmilieu.


www.vergaderwijzer.nl
Veel informatie en tips over vergaderen.
Hoofdactiviteit van Vergaderkundig bureau van Vree: ontwerpen en leiden van in-company-projecten ter verbetering van het vergaderen in organisaties, en coachen en trainen van vergaderteams en voorzitters.


www.jurofoon.nl
JuroFoon voor particulieren.
JuroFoon is er voor iedereen die Eerste Hulp Bij Rechtsproblemen nodig heeft. Leden van JuroFoon genieten bovendien extra voordelen.
Juridische hulp via onze hulplijn 0900-1411
Voor direct antwoord op vragen over ontslag, echtscheiding, burenruzie, huur, consumentenzaken en alle andere juridische vragen en problemen van de "gewone mens" belt u 0900-1411 en u krijgt direct een jurist aan de lijn. In eenvoudige taal krijgt u antwoord op uw vraag en de mogelijke vervolgstap(pen) aangereikt. JuroFoon houdt niet op aan de telefoon, maar helpt leden ook bij de vervolgstappen.
Juridische brieven en contracten via internet.
Stel nu zelf uw juridische documenten op! De documenten-generator van JuroFoon laat iedereen een stevige brief of een waterdicht contract opstellen. Gratis toegang voor leden.

 

www.ruimte-en-vastgoed.nl
Doeltreffend en overzichtelijk uw vakgebied afklikken is mogelijk via het portaal "Ruimte en Vastgoed". Het portaal, met het internetadres www.ruimte-en-vastgoed.nl geeft op eenvoudige wijze toegang tot meer dan 2.500 sites op het gebied van de planning en ontwikkeling van de (stedelijke) ruimte in Nederland.
Via "Ruimte en Vastgoed" kunt u thematisch surfen naar websites op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed, wonen, economie, toerisme en verkeer & vervoer.
Op de openingspagina selecteert u een rubriek met bijbehorende websites. Via hyperlinks belandt u op de aangeklikte site

.N.B. Het portaal "Ruimte en Vastgoed" is goed te gebruiken als startpagina op internet. Op de openingspagina van het portaal kunt u deze mogelijkheid aanklikken.


www.zoekeenmannetje.nl
Er zijn mensen die zelf gouden handen hebben en er zijn mensen die gouden handen zoeken.
Op www.zoekeenmannetje.nl kunnen mensen bijvoorbeeld laten weten dat ze op zoek zijn naar een huishoudelijke hulp, een oppas, of iemand die de PC kan repareren. Andersom kan de handige klusser, de tuinman, de ideale oppas of de schoonmaakster zijn of haar diensten op de site aanbieden.


www.energie.nl
Sinds kort is er een nieuw internetportaal over energie: www.energie.nl.
Deze site van ECN (Energie Centrum Nederland) is een toegangspoort tot informatie over energie in Nederland. U vindt er actuele gegevens, zoals ontwikkelingen in de energiesector in de afgelopen jaren, de huidige situatie en recente trends.
Daarnaast een overzicht van literatuur, links en statistische gegevens. De doelgroep is onderzoekers en beleidsmakers die zich vakmatig bezighouden met energie en milieu. Tevens biedt de site ook informatie voor particulieren en studenten.
Bron: ECN nieuwsbrief.


www.legionellavraagbaak.nl
Legionella preventie in leidingwater. Om de mogelijkheid van legionella besmetting zoveel mogelijk te voorkomen heeft het ministerie van VROM de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater opgesteld.
De Tijdelijke regeling stelt de eigenaar van collectieve leidingwaterinstallaties verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingwater.

Voor wie?
De Vraagbaak legionella is bedoeld als centraal informatiepunt voor eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties, installateurs, adviseurs, waterleidingbedrijven, gebouwbeheerders, kortom een ieder die vragen heeft over legionella.
Op deze site kunt u via FAQ vragen en antwoorden in de database bekijken. Indien u andere vragen heeft, kunt u deze stellen via de knop vraag. Het antwoord op uw vraag wordt altijd door een deskundige beantwoord.

De stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging voor erkenning van professionele tapijtreinigingsbedrijven.

Sinds kort zijn er nationale beoordelingsrichtlijnen voor het certificeren van VVE's. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een stuurgroep waarin onder meer de SEV en Aedes participeerden.
Verenigingen van eigenaren kunnen nu dus worden gecertificeerd, dat wil zeggen, worden beoordeeld op tal van bestuurlijke en operationele aspecten.
Elke gecertificeerde vereniging verkeert bestuurlijk en administratief in topconditie, aldus de SKW.

De Nederlandse Stichting geluidshinder is bij uitstek het kenniscentrum met betrekking tot geluidsoverlast in en om de woning.
Belangrijke onderwerpen zijn; burenlawaai zoals musiceren, huisdieren, lopen, en natuurlijk de buren zelf.
Maar ook informatie over geluidsisolatie mbt muren, vloeren, plafonds en buitenlawaai is er bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder te vinden. De N.S.G. kan eveneens adviseren inzake juridische en procedurele aspecten van geluidsoverlast.

Deze website verstrekt informatie over klussen en verbouwen. De informatie is geheel gratis.
Via verschillende rubrieken kunt u informatie vinden over de voorbereiding en de uitvoering van talloze klussen. Eveneens kunnen vragen worden gesteld aan collega klussers, en hun vragen helpen benatwoorden.

Ouderen vormen in bijna alle westerse landen in de nabije toekomst de grootste groep consumenten. Zij zullen ook de grootste klantengroep vormen voor voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg.
KITTZ is het kwaliteitsinstituut voor toegepaste thuiszorg vernieuwing.

Een interactieve gids voor de bouw met diverse links naar sites van aanverwante bedrijven. U kunt er alle denkbare uitgaven over de bouw vinden en bestellen.

De bliksem op internet.
Veel mensen hebben vragen over onweer en bliksem. Ook bestaat er veel onwetendheid over dit onderwerp. Op www.bliksem.nl kunt u op een interactieve wijze vragen stellen over alles wat met bliksem te maken heeft.

Een verfrissende website voor alles wat te meken heeft met sanitair, van sauna tot douche en van toilet tot alles wat met badkamers te maken heeft.

De website voor iedere doe het zelver, boordevol tips over hoe u een keuken plaatst en ook hoe u online een keuken kunt kopen.

Een website voor tuinen maar ook voor balkontuinen in appartementen.


www.tana.de
Voor alle vragen op het gebied van vloeronderhoud.

Veel teksten uit bestaande brochures omtrent b.v. het kopen van een huis. Ook veel praktijkvoorbeelden die erg leerzaam zijn.

De belangenorganisatie van huiseigenaren.

 

De consumentenorganisatie van Nederland. Veel informatie op het gebied van consumentenrecht, vergelijkende onderzoek, thema's etc. etc.

Website van het Amerikaanse ministerie voor volksgezondheid, voor zowel professionals als patiënten
Kijk vooral naar asset: een zeer intelligentie zoekmachine.

 

 

Het garantie instituut voor de woningbouw heeft een eigen website met veel informatie over de regels en voorwaarden van garantie op nieuwbouwwoningen.