Partner worden

Doelstelling Apartwonen

Als woonconsumentenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars is de stichting Apartwonen actief sinds 2002. In de afgelopen 12 jaren hebben ruim 625 Verenigingen van Eigenaars met ruim 16000 appartementeigenaars zich bij ons initiatief aangesloten. Belangrijkste doelstelling is de onafhankelijke belangenbehartiging van VvE’s door middel van relevante kennis en informatieverstrekking ten behoeve van de bestuurlijke organisatie van VvE’s en individuele appartement eigenaars.

Dit non profit initiatief is mede mogelijk door de samenwerking met ruim 23 professionele partners, organisaties en instellingen die actief zijn binnen de appartementenmarkt in Nederland.

Partner van Apartwonen

In het verlengde van de doelstelling van Apartwonen; kennis delen en informatieverstrekking, liggen ook de mogelijkheden voor de partners. Hier onder vindt u een overzicht van alle voordelen die u als partner van Apartwonen geniet.

Logo

Het logo van uw bedrijf of instelling wordt getoond op de homepage van de website van Apartwonen. De logo’s van alle partners verschijnen op deze startpagina. Bezoekers van de website komen door klikken op het logo op uw site. Daarnaast is een partnerpagina beschikbaar waarop alle partners met logo worden getoond.

Artikeldatabase

Op het moment van dit schrijven, augustus 2014, zijn ruim 600 VvE’s en 20 Serviceflats ingeschreven als abonnee van Apartwonen. Abonnees krijgen toegang tot een database met artikelen. Deze artikelen zijn gerubriceerd in enkele tientallen categorieën ofwel rubrieken. Voorbeelden zijn de rubriek Bestuurlijke zaken VvE (18 art.), Liftonderhoud (21 art.), Meerjaren onderhoud (14 art.). 

In het kader van de doelstelling van Apartwonen krijgen partners de gelegenheid zelf artikelen te schrijven, bijvoorbeeld over relevante producten of diensten die zij leveren.

Deze artikelen kunnen vervolgens in de database met artikelen geplaatst worden zoals hierboven aangegeven. Deze informatie is hiermee beschikbaar voor alle abonnees van Apartwonen.

Woonjournaal

Al sinds 2002 verstuurt Apartwonen maandelijk een nieuwsbrief met voor VvE’s relevante actuele informatie. Op moment van dit schrijven heeft het Woonjournaal 900 lezers. Partners van Apartwonen hebben de mogelijkheid artikelen aan te bieden voor het Woonjournaal. In zo’n artikel kan een partner zich voorstellen of relevante informatie aanbieden m.b.t. het product of de dienst die hij of zij levert. Het betreffende artikel wordt geplaatst in het Woonjournaal en desgewenst ook in de artikeldatabase op de website van Apartwonen.

Uiteraard staat het elke partner vrij om in meerdere of mindere mate van bovengenoemde mogelijkheden gebruik te maken. Wilt u maximaal gebruik maken van de voordelen van uw partnerschap dan is het raadzaam om in de loop van een jaar enkele artikelen m.b.t. uw product of dienst aan te bieden. U kunt hierover afspraken maken met dhr. Nijhuis via een mail aan info@apartwonen.nl.