Onderzoek breedplaatvloeren

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Het Ministerie van BZK heeft direct alle gemeenten in Nederland verzocht om een inventarisatie te maken van alle recent opgeleverde gebouwen waar een dergelijke constructie is toegepast zodat, aan de hand van een met deskundigen nog op te stellen informatiedocument, beoordeeld kan worden welke van deze gebouwen een mogelijk risico vormen.

Zie de bijlage

Rubriek: 
  • Publicaties & onderzoek
  • Onderzoek