Moet de VvE de vuile was buitenhangen?

Moet een VvE de vuile was buitenhangen?

Vorige week werd ik gebeld door een nieuwe eigenaar van een appartement met de vraag; hoe staat het eigenlijk binnen de VvE met de onderlinge verhoudingen tussen eigenaars?

Tja, dat was een lastige want laat er nu net een gerechtelijke procedure lopen tot vernietiging van een genomen besluit binnen de ALV. En laten nu net twee eigenaren  in de A.L.V. elkaar beschuldigen van te veel eigen belang en egoïsme. Grote tegenstellingen dus zou je zeggen.

De nieuwe eigenaar heb ik natuurlijk geïnformeerd over de gerechtelijke procedure en heb aangegeven dat een VvE heel  snel in een conflict model terecht kan komen.  Als beheerder of als bestuur is het denk ik belangrijk om open maar ook kritische  te zijn over de cultuur binnen de VvE. En het met enige regelmaat bespreken van de cultuur is ook niet verkeerd. Het zal u duidelijk zijn dat als het om cultuur binnen de VvE gaat er een aantal “smaakmakers” zijn. Op de eerste plaats volgens mij het bestuur. Een dienstbaar bestuur naar alle eigenaars kan invloed uitoefenen op de onderlinge verhoudingen. Dat geld overigens ook voor de voorzitter van de Algemene Leden Vergadering  die een binden factor kan zijn maar anderzijds ook alles op scherp kan zetten.

Het vinden van de balans tussen  enerzijds het belang van de individuele appartementeigenaar en anderzijds het collectieve belang van alle eigenaars is een voortdurende zorg voor alle belanghebbenden binnen een Vereniging van Eigenaars. Maar het beïnvloeden van  de VvE cultuur of het gedrag van individuele eigenaars is een bijna onmogelijke opdracht voor wie dan ook. Eigenaars moeten het gevoel hebben “prettig te wonen” dat zich vertaald in; rekening houden met alle verschillende persoonlijke  invloeden die een VvE nu eenmaal met zich meebrengt.

De Beheerder.