Komt tijd, komt raad.

Komt tijd komt raad is een gezegde dat niet bij een Vereniging van Eigenaars past. De gebeurtenissen binnen de VvE volgen elkaar is snel tempo op en voor je het weet is er alweer een jaar voorbij.

Voor het bestuur van de VvE is het belangrijk om vooruit te kijken. Wat komt er op ons af, welke wettelijke bepalingen worden gewijzigd, wat zijn de wensen van eigenaars, wat vraagt het meerjaren onderhoud voor het komende jaar, etc. etc.

Als beheerder ken ik een VvE die voor de komende vijf jaar de begrotingen heeft opgesteld en dat lijkt mij nu zeer ongewenst. We leven in een dynamische wereld waar onzekerheden zich opstapelen en omstandigheden zich voortdurend wijzigen. Veel beheerders van een VvE werken met de mantra van “kostenreductie” maar ook dat is niet zo eenvoudig als vaak wordt voorgesteld. Toch is het de moeite waard om vanuit de optiek van kostenreductie de begroting eens te heroverwegen. Als hulpmiddel wil ik u graag hierbij een aantal overwegingen mee geven;

-          Waar kan de VvE meer eigen risico dragen als het gaat om afgesloten contracten zoals bij de rechtsbijstandverzekering. Hoe vaak heeft de VvE de afgelopen jaren rechtsbijstand moeten inroepen? En staan de kosten c.q. premie in relatie tot de geleverde diensten.

-          Verzekeringen. Wist u dat er op dit moment een concurrentieslag plaatsvindt bij verzekeraars als het gaat op opstalverzekeringen. Vraag eens een offerte aan bij verschillende verzekeraars en let daarbij op de polisvoorwaarden.

-          Ga met het liftonderhoudsbedrijf in overleg om te bezien of de frequentie van liftonderhoud kan worden bijgesteld. Vraag desnoods een onafhankelijk advies over uw huidige liftonderhoud.

-          Een kritische check van alle technische periodieke onderhoudscontracten kan soms tot verrassende resultaten leiden.

-          Wij adviseren u om het schoonmaak programma voor de algemene ruimten nog eens kritisch te beoordelen op bijvoorbeeld de frequentie van onderhoud en de schoonmaakmethoden.

-          Het groenonderhoud is eveneens een kostenpost die om een periodieke analyse vraagt.

Vraag eens een vrijblijvende offerte op en is uw tuin wel zo onderhoudsarm??

-          Hoe staat het met de kosten voor het beheer van de VvE. Een goede relatie met uw beheerder mag best worden gekoesterd maar is de prijs kwaliteit verhouding nog wel van deze tijd. Laat u door “de markt” informeren over de marktconformiteit van de beheerderkosten. Stel u als bestuur ook eens de vraag; wat kunnen we zelf doen en willen we beslist uitbesteden.

Kortom er zijn veel onderwerpen waar het bestuur met de technische commissie zich nog eens over zou moeten buigen om tot een eigentijdse concept begroting te komen. En is deze tijd van crises mag het bestuur de A.L.V. keuzes voorleggen waarbij de dienstverlening een tandje lager ligt dan tot nu toe. Om tot een weloverwogen begroting te komen is het belangrijk om in een vroeg stadium acties te ondernemen. Overleg met leverancier en het opvragen van offertes vraagt veel tijd. Komt tijd komt raad? Als bestuur van de VvE zult u voortdurend verantwoording moeten afleggen aan de A.L.V. over initiatieven die leiden tot verantwoordt financieel beleid in deze tijd van financiële crises.

De beheerder.