Inschrijving Kamer van Koophandel, maar waarom eigenlijk??

U weet het vast en zeker, maar u dient het ook te weten; een VvE is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 1 januari 2010 is deze wettelijke verplichting ingevoerd.

Maar waarom is dat eigenlijk?? Dan maar even de website van de KvK raadplegen. Tja, er staat vooral wat u als VvE allemaal moet zoals; formulieren invullen, kopieën van legitimatiebewijzen maken, de administrateur inschrijven, statuten van de VvE meesturen en Oh ja,  de kosten bedragen € 26,64 per jaar. En als u dit allemaal niet doet dan pleegt u een economisch delict en komt de FIOD de VvE achterna. En dan zijn er nog veel vragen en veel antwoorden op de KvK website die allemaal betrekking hebben op de manier waarop u zich als VvE dient te gedragen.

Je zou jezelf natuurlijk moeten afvragen wat is de feitelijke meerwaarde van de KvK ofwel wat krijgt een VvE er eigenlijk voor terug?? Ik heb diep over die vraag nagedacht maar heb geen antwoordt kunnen vinden.

Maar ik blijf zitten met de vraag waar is die bureaucratie dan voor nodig? Dus dan maar eens even bellen naar de KvK. Een vriendelijke mevrouw probeert mij de doelstellingen van de KvK uit te leggen maar mijn vraag “wat is het nut van de inschrijving voor de VvE en wat krijgt de VvE hiervoor terug ” kan ook zij niet beantwoorden. De Kamer van Koophandel heeft zelf dus geen antwoordt op nut en noodzaak van de inschrijving van een Vereniging van Eigenaars.

In juni 2012 is in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken door onderzoeksbureau Companen een rapport opgesteld over het functioneren van VvE’s en verbetervoorstellen. Ook in deze rapportage kan het belang van de VvE voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet worden geformuleerd. Wel wordt gepleit voor een vereenvoudigde inschrijving.

Het kabinet Rutte heeft de kiezer beloofd om de Nederlandse overheid minder bureaucratisch te maken en ons allen minder regels op te leggen. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 noemt de inschrijving voor VvE’s een “nutteloze lastenverzwaring”   Op dit moment zijn er 85000 van de naar schatting 129000 VvE’s ingeschreven bij de KvK die jaarlijks een bijdrage van € 26,64 betalen. De rekensom voor de totale opbrengst voor de Kamers laat ik graag aan u over evenzo de vraag wat er met deze opbrengst gebeurt.

Wij zijn als appartementeigenaars nog steeds op zoek naar een overheid die duidelijk is over de spelregels van rente aftrek, de woningmarkt vlot trekt en naar banken die starters een kans geven op de woningmarkt. Daar draagt een inschrijving van de KvK helaas niet aan bij. Verenigingen van Eigenaars  zijn heel goed in staat om eigen verantwoordelijkheid te dragen, zich open op te stellen naar de maatschappij en vooral de belangen van appartementeigenaars te behartigen.  

De beheerder.