Geen hindernis te hoog.

Het actieve bestuur van een VvE in Utrecht had ambitieuze plannen gemaakt voor een grondige en volgens het bestuur noodzakelijke  “renovatie” van het kleinschalige appartementencomplex. Met ambitieus wordt in dit geval bedoeld plannen die het reguliere onderhoud veruit overstijgen. Een hypermoderne videofooninstallatie, antislip vloerbedekking op de galerij en een plan voor LED verlichting van de openbare verlichting voorzien van zonnepanelen. Offertes werden aangevraagd en het bestuur werd voorgerekend dat de terugverdientijd voor LED verlichting buitengewoon interessant zou zijn. Ook de videofoon  installatie en de nieuwe antislip vloerbedekking op de galerij zou de aantrekkelijkheid van het appartementsgebouw en dus de individuele verkoopbaarheid van appartementen dan ook aanzienlijk verbeteren.

Geen hindernis te hoog zou je zeggen maar toen de plannen in de vergadering van eigenaars werden gepresenteerd bleek er weinig enthousiasme bij de eigenaars.  Op het reservebudget voor groot onderhoud zou een aanzienlijke aanslag worden gepleegd en dat ging zover dat een deel van het reguliere onderhoud moest en volgens het bestuur ook wel kon worden uitgesteld.  Een van de aanwezige eigenaars merkte zeer terecht op: “ we sparen toch voor instandhouding en niet voor het opleuken van het woongebouw?” Dat leidde vervolgens tot een heftige discussie waarbij veel tegenstellingen naar voren kwamen.

Het bestuur kreeg uiteindelijk geen meerderheid voor de “renovatie” plannen en de beginnersfout om eigenaars niet vooraf te betrekking bij deze ideeën had tot resultaat dat er wantrouwig werd geoordeeld over de plannen omdat deze teveel in de sfeer van de verkoopbaarheid van appartementen werden geplaats. Een uitzondering zult u zeggen? Geloof mij het is dagelijkse praktijk dat het opleuken van een appartementsgebouw voorrang krijgt bij regulier noodzakelijk onderhoud. Gelukkig zijn er eigenaars die “waken” over de onderhoud status van het gebouw en de principiële uitgangspunten en  hoofdzaken in scherp beeld houden. Tegen het “opleuken” is natuurlijk helemaal niets tegen mits de financiële positie van de VvE dit toelaat. Maar in de huidige tijd van crises is mijn advies; eigenaars let op uw zaak.

De Beheerder.