Gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal

In de gestapelde bouw zijn en worden veel individuele CV toestellen geïnstalleerd waarbij de verbrandingsluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer van de individuele toestellen worden aangesloten op een gecombineerd luchttoevoer-kanaal en een gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal. Deze systemen staan bekend als CLV systemen. Op deze systemen mogen uitsluitend gesloten toestellen worden toegepast die zijn voorzien van een ventilator. In de jaren negentig is de eerste generatie CLV-systemen gestandaardiseerd op de toenmalige gesloten CV toestellen. Bij deze toestellen (in zowel HR als niet-HR uitvoering) was er sprake van relatief lage rendementen met daardoor hoge temperaturen van de verbrandingsgassen. Door deze hoge temperaturen ontstaat er in het gecombineerde afvoerkanaal een thermische trek waardoor de verbrandingsgassen worden afgevoerd en waarmee in het andere kanaal verbrandingslucht wordt aangezogen. Om herkenbaar te maken dat de toestellen geschikt waren voor deze toepassing werd er een speciale (Europese) toestelcategorie C4 ingevoerd. Vanwege de hoge thermische trek (leidend tot onderdruk) werden deze systemen ook wel onderdruksystemen genoemd. Op deze systemen mochten meerdere fabricaten CV toestellen worden aangesloten. De afmetingen van de kanalen waren in het toenmalige Bouwbesluit opgenomen.

Rubriek: 
  • Onderhoud & techniek
  • CV installaties