Gaan we de boot in met de VvE?

Gaan we de boot in??

Moderne cruiseschepen beschikken tegenwoordig over honderden appartementen met zeezicht en zowaar met balkon. Het verschil tussen een cruiseschip en een appartementencomplex is heel groot maar er zijn ook wel degelijk overeenkomsten.

Maar kunnen we iets leren van de overeenkomsten en de verschillen?

*  Bij een cruiseschip is van te voren bekend waar de reis naar toe gaat en dit vaak in tegenstelling tot een VvE waar het dikwijls ontbreekt aan een korte/lange termijn visie. VvE’s zouden meer moeten nadenken over de toekomst om de woongeschiktheid op termijn te kunnen blijven waarborgen.

*  Ter controle op de uitgezette koers wordt op zeeschepen gebruik gemakt van een kompas. Ook VvE’s zouden tussentijds eens moeten controleren of de juiste koers nog wordt gevolgd. Zelfreflectie en voldoende positief kritisch vermogen kunnen een bestuur en de beheerder behoorlijk op weg helpen.

*  Voor het cruiseschip is onderhoud van levensbelang maar ook de uitstraling van het schip is een belangrijke factor. Voor het appartementencomplex is onderhoud vooral instandhouding en dat brengt al problemen genoeg met zich mee. Maar denk ook eens aan de uitstraling van het wooncomplex, kan het anders? Kan het beter??

*  Een cruiseschip beschikt over uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, evacuatieplannen en soms wel 20 reddingsboten. Bij VvE’s is men zich soms wel eens te weinig bewust van de veiligheidsrisico’s die bewoners lopen. Denk eens aan een risicoanalyse en een evacuatieplan. Er over nadenken dwingt vaak tot planvorming.

*  Een cruiseschip is voorzien van veel faciliteiten zoals restaurants, bars, sportfaciliteiten, entertainment, en persoonlijke diensten zoals wasserij, bank, internetcafé etc. Onze overtuiging is dat VvE’s in de toekomst een cruciale rol gaan vervullen bij een uitgebreid dienstenpakket op maat voor eigenaars.

*  Een cruiseschip is een stad op het water en een appartementencomplex een woongebouw in de stad. Beiden zijn ze in belangrijke mate afhankelijk van de omgeving. Ook een VvE moet oog hebben voor de straat, de buurt en de stad. Communiceren en samenwerken, moet de mantra worden voor de komende jaren.

*  Op een cruiseschip is er één eindverantwoordelijk namelijk de scheepskapitein. Bij de VvE is dat de Algemene Leden Vergadering. Uit onderzoek blijkt dat individuele personen betere besluiten nemen dan groepen. Trek hieruit uw conclusies!!

* In moeilijke situaties heeft een scheepskapitein soms een [haven]loods nodig en voor zeeschepen is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Ook voor een VvE kan het wel eens heel verfrissend zijn om extern geadviseerd te worden. Je kunt als bestuur of beheerder nu eenmaal niet overal verstand van hebben.

*  De stuurman van een cruiseschip maakt uit veiligheidsoverwegingen voortdurend gebruik van de radar. Voor een VvE is de beheerder eigenlijk de menselijke radar. Hij dient vooruit te kijken en in te spelen op kansen en bedreigingen van de VvE. De alarmbellen van de beheerder kunt u dus serieus nemen.

*  Een reis op een cruiseschip is vaak duur maar je hebt er ook iets voor. Ook appartementeigenaars willen waar voor hun geld. Appartementeigenaars moeten er van op aan kunnen kan de voorschotbijdrage een zinvolle investering is voor het eigen woningbezit en de exploitatie van het woongebouw.

*  De veiligheid van de passagiers staat bij de bemanning van een schip altijd voorop. Ook een beheerder dient voor appartementeigenaars een veilige haven te zijn. Hij dient een vertrouwenspositie te vervullen en heeft binnen de VvE een zorgplicht naar alle bewoners.

De beheerder.