Een brug te ver of juist een brug slaan?

Voor sommigen is de VvE een brug te ver, terwijl anderen de VvE gebruiken om een brug te slaan.

Ja, het kan verkeren dat er eigenaars zijn die zich stelselmatig afzijdig houden van de VvE. Mogelijk behoren ze tot de eigenaars die vaak een afwijkende mening

hebben, als zodanig niet erkend worden en het dan maar  laten  afweten? Of  zijn het eigenaars die  veel [misschien zelfs teveel] vertrouwen hebben in de beheerder, het bestuur en de A.L.V. van de Vereniging van Eigenaars?

En dan zijn er eigenaars die de VvE juist zien als een middel voor het leggen van sociale contacten, of gewoon  graag hun expertise beschikbaar  willen stellen voor de VvE.

En tenslotte zijn er de eigenaars die ieder jaar keurig op de Algemene Leden Vergadering verschijnen en op een positieve wijze deelnemen aan de rechtmatige besluitvorming.

De Vereniging van Eigenaars is en blijft voor het goed functioneren  afhankelijk  van  haar  leden  en  de  wijze waarop de leden een bijdrage leveren aan het algemene doel namelijk de belangenbehartiging van alle eigenaars  van  een  appartementencomplex.  Ik  zeg  met

name “alle eigenaars” omdat leden die vaak bewust of onbewust onzichtbaar zijn wel degelijk deel uitmaken van het geheel. Natuurlijk heeft iedere eigenaar een eigen verantwoordelijkheid naar de VvE maar het is de beheerder en het bestuur die zich ervan doordrongen moeten zijn dat gezamenlijke belangen behartiging niet afhankelijk mag zijn van eigenaars die zich juist extra of helemaal niet willen inzetten voor de Vereniging van Eigenaars.

De Beheerder.