Een beheerder is ook maar een mens.

Veel appartementeigenaars denken dat beheerder van een VvE vaak werkt vanuit een ivoren toren. En als dat inderdaad zo is dan is dat niet goed kan ik u zeggen. Beheerders dienen niet alleen alles te weten van een VvE maar dienen eveneens hun klanten c.q. appartementeigenaars persoonlijk te kennen. De “prefrontale Cortex” van een beheerder moet op vele punten dagelijks op scherp staan en hij moet zich realiseren dat eigenaars tegenwoordig kritische opdrachtgevers zijn die weten wat ze willen. Maar er is volgens mij nog meer denk bijvoorbeeld aan de signalerende functie die een beheerder heeft met betrekking tot onvoorzien onderhoud, veranderende wetgeving waar vroegtijdig op moet worden ingespeeld of gewoon empatisch vermogen en emotionele intelligentie. Allemaal kerncompetenties die nodig zijn bij een professioneel beheer van een Vereniging van Eigenaars.

Zoals u ongetwijfeld weet kunnen “opgewonden” eigenaars heel snel een explosief mengsel vormen binnen een Algemene Leden Vergadering en de beheerder c.q. voorzitter wort geacht dit allemaal in de hand te houden.  Maar; een VvE beheerder is ook maar een mens. En mensen maken fouten, vergeten soms zaken en denken soms vooraf onvoldoende na over zaken.

Het gebeurt ook dat de verwachtingen van een beheerder veel te hoog zijn. Een wat een beheerder meestal niet is wil ik u graag vertellen.

*De beheerder is geen huismeester en is ook niet dagelijks aanwezig in het wooncomplex.

*De beheerder is ook geen klusjesman die zelf reparaties uitvoert.

*De beheerder is zeker geen maatschappelijk werker of mediator.* De beheerder is geen straatcoach die hangjongeren of zwervers begeleid.

*De beheerder is ook geen parkeerwachter die het parkeergedrag van eigenaars controleert.

*De beheerder is geen VvE politie die een toezichthoudende of corrigerende  rol heeft bij overtredingen van het Huishoudelijk Reglement.

Maar wat de beheerder wel is blijkt uit de beheerderovereenkomst die u hopelijk heeft afgesloten met uw beheerder. Misschien is het goed om deze overeenkomst nog eens binnen het bestuur van de VvE te bespreken. Inmiddels overbodige taken kunnen mogelijk geschrapt worden en nieuwe taken worden toegevoegd? Hierdoor blijft de beheerder voldoen aan de eisen en wensen die door de eigenaars aan de beheerder worden gesteld.

De Beheerder.