Disclaimer

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling en de inhoud van deze website en het maandelijkse Woonjournaal wordt door Stichting Apartwonen de uiterste zorg besteed.
Stichting Apartwonen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, danwel voor directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten hiervan.

Privacy en uw gegevens
De door u ingevoerde gegevens van een VVE worden behandeld volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Voor zover deze gegevens worden gebruikt, zal dat altijd zonder nadere adresgegevens zijn en uitsluitend ter verbetering of informatie van de website www.apartwonen.nl. De gegevens zullen door Stichting Apartwonen niet voor commerciƫle doeleinden worden gebruikt en/of toegankelijk zijn voor derden. Stichting Apartwonen stelt persoonsgegevens of verenigingsgegevens van haar abonnees nooit zonder uw toestemming vooraf ter beschikking aan derden.