De multiculturele Algemene Leden Vergadering.

De Algemene Leden Vergadering is bij uitstek een afspiegeling van de Nederlandse [multiculturele] samenleving. Eigenaars met verschillende persoonlijke achtergronden, culturen uit diverse landen vanuit de hele wereld en gewoonten en opvattingen waar we het bestaan 15 jaar geleden nog niet van wisten.

Nog  afgezien  van  inkomensverschillen  en  redenen waarom deze eigenaars vooral in een appartement willen gaan wonen.

Maar is dit nu een voordeel of een nadeel?

Tja, het ligt er maar aan vanuit welke invalshoek je het bekijkt. De diversiteit van bewoners binnen een appartementencomplex geeft eigenaars juist de kans om letterlijk dicht bij huis kennis te nemen van al deze verschillen, tenminste als je er voor open staat.

Van de andere kant zullen er allochtone eigenaars zijn die zich na jaren nog steeds als een kat in een vreemd [woon]pakhuis voelen. Ze spreken de Nederlandse taal onvoldoende en vinden onze democratische rechtsregels vaak onbegrijpelijk. Nog belangrijker misschien is het gevoel dat juist allochtone eigenaars zich in het appartementencomplex van hun vrijheid beroofd voelen.

Met dit machteloze gevoel zijn ze naar binnen gericht

en zonderen zich af.

Maar mijn opmerking is, wat kan het bestuur en de beheerder er aan doen om ook binnen een appartementencomplex tot integratie te komen. Persoonlijk denk ik dat als je elkaars taal spreekt het allemaal veel begrijpelijker gaat worden.

En wat is dan de oplossing?

Wat zou u er als bestuur van denken om alle correspondentie  maar  om  te  beginnen  de  notulen  van  de

A.L.V. gewoon te vertalen in bijvoorbeeld Turks of Marokkaans of zo nodig in een andere taal?

Tegenwoordig is er binnen Google een vertaalhulp die behoorlijk goed werkt. En er is vast en zeker wel iemand die het bestuur daar bij wil helpen. Ik verzeker u dat taal de basis is voor understanding integratie en acceptatie. Het is het proberen waard.

De beheerder.