Consultancy

Consultancy

Wie en wat is de Stichting Apartwonen.

Op 15 december 2003 is het VvE samenwerkings initiatief Apartwonen geformaliseerd als rechtspersoon in de Stichting Apartwonen.
Bij het passeren van de Notariële akte is de Stichting eveneens ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De stichtingsvorm is een non profit organisatie en geeft onder andere duidelijkheid over het bestuur, de doelstellingen en de wijze waarop de stichting haar doelstellingen wil realiseren.
In de Notariële akte van de stichting Apartwonen is de doelstelling als volgt geformuleerd;

"Het adviseren van Verenigingen van Eigenaren en individuele appartement eigenaren inzake bestuurlijke, bouw-technische, financieel economische en juridische zaken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin".

De Stichting Apartwonen wil een zelfstandige maar vooral onafhankelijke positie behouden in de praktijk gerichte advisering naar haar doelgroep en streeft ernaar om Verenigingen van Eigenaren en appartement eigenaars via de website www.apartwonen.nl optimaal van dienst te kunnen zijn. De stichting Apartwonen fungeert voor haar partners als platform voor professionele informatie en communicatie. De Stichting Apartwonen bestaat bestuurlijk uit twee onderdelen te weten de website www.apartwonen.nl en Apartwonen Consultancy.

Website www.apartwonen.nl

Het doel van de website is om op interactieve wijze te communiceren met Verenigingen van Eigenaars en serviceflats over bestuurlijke, juridische, bouwtechnische en financieel economische zaken.
De Stichting Apartwonen stelt, op onafhankelijke wijze kennis en informatie beschikbaar ter bevordering van het professioneel functioneren van de Vereniging van Eigenaren. 

Apartwonen Consultancy.

Apartwonen Consultancy is het onafhankelijke adviesbureau van de Stichting Apartwonen dat zich richt op advisering aan Verenigingen van Eigenaars met betrekking tot zaken die daarop betrekking hebben zoals; advisering en opstellen meerjaren onderhoudsplan, opstarten van een Vereniging van Eigenaars, conflictbemiddeling, advisering offertetrajecten, projectmanagement, advies over intern / externe bestuurder, bouwkundige opleveringen, etc, etc.
Apartwonen Consultancy verzorgt cursussen voor bestuursleden en appartement eigenaars om vooraf meer inzicht te krijgen in de aankoop van een appartement, de rechten en plichten van de appartement eigenaar en bestuurlijke onderwerpen van de Vereniging van Eigenaars.

Apartwonen Consultancy ontwikkeld websites voor Verenigingen van Eigenaars en Serviceflats en adviseert over informatie en communicatie technologie.
Wilt u nadere informatie over bovengenoemde onderwerpen mail of schrijf ons dan.

Contact gegevens;

Stichting Apartwonen

Postbus 689

7500AR Enschede.

info@apartwonen.nl