BTW tarief

BTW Tarief.

Tot 1 juli 2015 gold een verlaagd btw-tarief van 6% voor de arbeidscomponent bij renovatie en herstel van woningen. Hoewel de maatregel volgens het kabinet niet meer nodig was, zijn binnen de bouwsector andere diensten nog wel tegen 6% belast.

Diensten die nog een btw-tarief van 6% kennen, zijn schilderwerkzaamheden, stukadoren en het aanbrengen van isolatie, voor zover deze diensten worden verricht aan woningen ouder dan twee jaar. Het verlaagde btw-tarief voor deze specifieke diensten kan ook worden toegepast als deze in onderaanneming worden uitgevoerd.

Kwalificerende woningen
Het verlaagde tarief voor schilder- en stukadoorswerkzaamheden en het aanbrengen van isolatie geldt alleen als deze worden verricht aan een woning die langer dan twee jaar wordt gebruikt. Woningen zijn in dit geval onroerende zaken bestemd om permanent te worden bewoond door particulieren. Een onroerende zaak die is bestemd voor bewoning maar tijdelijk leegstaat, blijft een woning. Ook een woonboot die duurzaam op één plek voor permanente bewoning is bestemd, wordt als woning gezien.

Het verlaagde tarief is eveneens van toepassing op studenten-, aanleun- en recreatiewoningen, mits deze permanent mogen worden bewoond. Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen behoren tot de woning als deze op hetzelfde perceel zijn gelegen.

Het eerste gebruik van een woning start in principe op het moment dat de woning voor het eerst daadwerkelijk wordt bewoond. Het verlaagde tarief is enkel van toepassing als de werkzaamheden minstens twee jaar na de ingebruikname worden verricht.

Schilderen
Het verlaagde tarief geldt voor het schilderen zelf en de materialen die daarbij worden gebruikt, maar ook voor de voorbereidende handelingen op het schilderen, zoals het schoonmaken en glad maken van de ondergrond. Werkzaamheden die door schilders worden verricht maar ver afstaan van het daadwerkelijke schilderwerk zijn uitgesloten. Denk aan het vervangen van ramen en kozijnen, reparatie van ondergrond waarbij nieuwe materialen worden gebruikt, en het impregneren van stenen en metalen ondergronden.

Stukadoren
Het verlaagde tarief is zowel van toepassing op de stucwerkzaamheden en de materialen als op de voorbereidende handelingen. Voorbereidende handelingen zijn onder meer het verwijderen van een loszittende stuclaag en het voorbereiden van de ondergrond voor het stucwerk. Ook behangen is vrijgesteld. De levering van behang is wel belast volgens het normale btw-tarief van 21%.

Isoleren
Het verlaagde tarief voor het aanbrengen van isolatie is alleen van toepassing als het gaat om energiebesparend isolatiemateriaal dat wordt aangebracht op muren, vloeren en daken van woningen die langer dan twee jaar in gebruik zijn. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn glaswol, steenwol, piepschuim en (isolatie)glas. Voorbereidende handelingen vallen onder het verlaagde tarief; het verwijderen van oud isolatiemateriaal en de te gebruiken materialen niet.

Of een bepaalde dienst onder het verlaagde btw-tarief valt, is afhankelijk van de feitelijke werkzaamheden. Een fiscaal adviseur kan u hierbij uitsluitsel geven.

Dit artikel verscheen in februari 2017 in het blad Aannemer.

Rubriek: 
  • Financien
  • Belasting regime