Bespaarwoede!!

In mijn praktijk als beheerder zie ik dat veel eigenaars zich steeds meer zorgen maken over de stijgende kosten van de maandelijkse voorschotbijdrage. En ik moet u zeggen dat ik deze zorgen van appartementeigenaars deel en de vraag die zich dan aandient is; “hoe houden we de kosten in de hand?”

In de A.L.V. krijgt de voorzitter veel suggesties voorgeschoteld die de kosten zelfs omlaag brengen. Ik noem u graag een paar suggesties uit de praktijk;

·         Alle verlichting in de openbare ruimte vervangen door LED verlichting.

·         Minder Watt in de armaturen.

·         Dag /Nachtschakeling voor openbare verlichting.

·         Schoonmaakfrekwenties verlagen.

·         Glasbewassing van 4 x per jaar naar 2 x per jaar.

·         Het hoveniersonderhoud drastisch reduceren.

·         Technische klussen laten uitvoeren door eigenaars i.p.v. een installateur.

·         Een klussen dag organiseren.

Het is voor mij geen enkele moeite om deze lijst met 10 punten nog verder uit te breiden. En zult u zeggen; wat is er tegen al deze goede bedoelingen!! U hebt gelijk in principe is er niets op tegen alleen wil ik waken voor al deze ongeremde, spontane en vaak ondoordachte besparingsopties.

Om nu maar eens een paar tegenargumenten te noemen;

*Wist u dat bij het opstellen van een verlichtingsplan voor openbare ruimten wordt voldaan aan normen v.w.b. de lichtopbrengst. [denk aan ouderen en slechtzienden]

*Wist u dat de terugverdientijd voor het vervagen van lichtarmaturen aanzienlijk is. Dus eerst investeren alvorens u op lange termijn geld gaat verdienen.

*Wist u dat bij het verlagen van onderhoudswerkzaamheden het veel meer inspanning en dus geld kost om achterstallig onderhoud weer te herstellen.

*Wist u dat veel appartementeigenaars nu juist naar een appartement zijn verhuisd om niet meer te hoeven klussen!

*Wist u ook dat wanneer door onbekwame personen onderhoud wordt gepleegd aan technische installaties de garantie vervalt! En dat “de buurman of uzelf wordt afgerekend op deze prestaties” en wilt u dat?

Ons motto is altijd “besturen met de handen op de rug” voor het bestuur dus een toezichthoudende functie die ook geld kan opleveren. Binnen een VvE zijn er vaak uitstekende ideeën over allerlei zaken, maar laat het aan professionals c.q. de beheerder over of er daadwerkelijk geld mee te verdienen valt. De kunst is om de goede balans te vinden tussen enerzijds een verantwoorde exploitatie en anderzijds rekening te houden met de inkomensposities van appartementeigenaars.

De Beheerder.