Bescheidenheid kenmerkt de professionele voorzitter

Enige tijd geleden werd mij gevraagd wie de voorzitter van de Vereniging van Eigenaars was. Toen ik verteld dat deze topfunctie binnen de VvE niet bestaat wekte dat toch enige verwondering. Kennelijk ging men er vanuit dat er ergens iemand eindverantwoordelijk is voor alles wat de VvE aangaat.

Nu is het mij opgevallen dat sommige voorzitters van de Algemene Leden Vergadering deze functie wel degelijk zien als eindverantwoordelijke voor de VvE. Sterker nog er zijn voorzitters van de A.L.V. die ervan overtuigd zijn dat zij over bovenmenselijke vermogens beschikken en de waarheid altijd in pacht hebben.  Een gepensioneerd afdelingshoofd van een koekjesfabriek kan een heel goede voorzitter zijn. Met andere woorden, een topfunctie, een titel of een charmante verschijning is geen enkele garantie voor een goede voorzitter van de A.L.V. 

Maar gelukkig ken ik ook voorzitters van de A.L.V. die een bescheiden rol spelen. Bescheidenheid is een van de weinige betrouwbare aanwijzingen dat een voorzitter over zelfvertrouwen beschikt en stevig in zijn schoenen staat.

Een bescheidenvoorzitter van de A.L.V. heeft geen last van zelfontkenning maar het resultaat van zelfinzicht en reflectie. Een bescheiden voorzitter neemt de tijd om uit te vinden hoe de relatie met de VvE leden is. Een bescheiden voorzitter is open en eerlijk over zijn sterke en zwakke kanten en vraagt als dat nodig is de hulp van het bestuur of de VvE leden in.

Bescheidenheid maakt het mogelijk dat er vanuit de leden van de VvE ideeën worden aangedragen en de inbreng van iedereen serieus wordt genomen dus ook van minderheidsstandpunten. Maar als het gevoel leeft dat de voorzitter geen tegenspraak duldt dan zal er steeds minder initiatief worden genomen door de leden van de VvE. De roddel en achterklap is door de voorzitter zelf geïntroduceerd.

Een arrogante voorzitter zal geen bindende factor zijn binnen de VvE terwijl een bescheiden voorzitter op voorhand kan rekenen op steun of ondersteuning. De bescheiden voorzitter kan voor een belangrijk deel bijdragen aan een positieve cultuur binnen de Vereniging van Eigenaars. Als hij/zij kan luisteren in plaats van vertellen en zich bewust is van zwakheden, kritiek kan accepteren, in staat is te veranderen en bereid is om te leren van de VvE leden dan moet ik u op voorhand feliciteren met deze voorzitter. Wees daar zuinig op zou ik zeggen!!!