Abonnement

Gratis Abonnement voor Vereniging van Eigenaars en Serviceflats.

Vanaf augustus 2010 is het [gratis] abonnement van Apartwonen open gesteld voor Verenigingen van Eigenaars èn serviceflats, ongeacht de juridische vorm die voor (het beheer van) de serviceflat is gekozen.
Leden van de Vereniging van Eigenaars en bewoners van Serviceflats inclusief de beheerder en/of de bestuurder kunnen door het abonnement op Apartwonen beschikken over organisatorische, bestuurlijke, bouw technische, financiële en juridische informatie over het wonen in een appartement of serviceflat.

De Stichting Apartwonen wil als onafhankelijke woonconsumentenorganisatie actuele en relevante informatie verstrekken die buitengewoon belangrijk is voor deze doelgroep.

Welke informatie is voor de leden en het bestuur beschikbaar?

De volledige website en alle daarbij behorende informatie is voor leden van Vereniging van Eigenaars of serviceflats beschikbaar. Via een door de stichting Apartwonen toegekend password kan toegang verkregen worden tot de speciale rubriek "huisvestingsmanagement" waar veel interessante artikelen en onderzoeken geplaatst zijn die betrekking hebben op de exploitatie van appartementengebouwen en serviceflats zoals bijvoorbeeld;

  • Uitvoerige informatie over het opstellen en uitvoeren van het Meerjaren Onderhoud Plan voor een appartementencomplex of een serviceflat.
  • Modelofferte aanvragen voor schoonmaak en tuinonderhoud en verzekeringen.
  • Specifieke inhoudelijke informatie over tal van onderwerpen zoals bijvoorbeeld; schoonmaakwerkzaamheden, openbare verlichting, domotica, levensloopbestendig wonen, technische installaties zoals bijvoorbeeld liftonderhoud, etc. etc.
  • De laatst bekende wet en regelgeving die van toepassing is voor Verenigingen van Eigenaars en serviceflats.
  • Abonnees van de stichting Apartwonen kunnen gebruik maken van raamovereenkomsten die zijn afgesloten met zorgvuldig geselecteerde partners van de stichting Apartwonen.
  • Model huishoudelijk reglement, begroting, berekeningschema voor het bepalen van de voorschotbijdrage, opsteladviezen voor de jaarrekening, etc. etc.
  • Informatie over beheer, bestuur en management van de interne organisatie.
  • Er is op de website www.apartwonen.nl een forum waar vragen gesteld kunnen worden over tal van onderwerpen of waar u andere appartementeigenaars en/of bestuursleden digitaal kunt ontmoeten.

De betreffende informatie kan direct op uw eigen computer worden gedownload zodat u hierover kunt beschikken.

Voor appartementeigenaars, serviceflat bewoners en de bestuurders van deze woonvoorzieningen zijn er geen kosten verbonden aan het abonnement. Daarnaast zullen wij uw gegevens niet gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden. Het abonnement kunt u ieder moment beëindigen. [zie hierover onze disclaimer op de website www.apartwonen.nl]

Daarnaast ontvangt iedere abonnee het gratis maandelijks Woonjournaal, met informatie over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het wonen in een appartementencomplex, Verenigingen van Eigenaars en Serviceflats .

Abonnement aanvragen voor appartementencomplex

Abonnement aanvragen voor serviceflat