Artikelen in rubriek Nieuwbouwprojecten

Wat is de maximale huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat.

De maximale huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat is afhankelijk van de kwaliteit van de woonruimte. De kwaliteit wordt bepaald met het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd. Hoe hoger de kwaliteit, des te meer punten een woning krijgt. Op basis van deze puntentelling wordt de maximale huurprijs berekend.

Beoordelings systeem duurzame nieuwbouw appartementen.

BREEAM-NL Nieuwbouw 2.0  beschikt over een volledig geïntegreerd systeem voor de beoordeling van woningen (zowel grondgebonden woningen als appartementen). Deze versie maakt het mogelijk woningen voortaan volledig op eigen niveau te beoordelen, in plaats vanduurzaamheidsprestatie af te leiden van een keurmerk dat gebaseerd is op de beoordeling van utiliteitsbouw. De DGBC verwacht al tijdens het Nationaal Sustainability Congres op 24 november het allereerste BREEAM-NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat voor een woningbouwproject te kunnen uitreiken. 

Model opleverings procedure "algemene voorzieningen" & "individuele appartementen".

Model opleverings procedure "algemene voorzieningen" &  "individuele appartementen".Voor de formele overdracht van het eigendom is de wettelijk opleverprocedure van toepassing  zowel voor de Vereniging van Eigenaars alsook voor individuele appartementeigenaar.Voor de oplevering is van toepassing de het garantiecertificaat van de stichting garantie instituut woningbouw [GIW].

Oplevering algemene ruimte appartementencomplex

De algemene ruimten in een appartementencomplex zijn door de projectontwikkelaar opgeleverd op 1 januari 2003. Vier jaar later, in januari 2007, blijkt dat de constructie van het dak niet goed is, waardoor lekkage is ontstaan. Heeft de VvE nog de mogelijkheid om de projectontwikkelaar aan te spreken?
Bij deze casus is uitgegaan van de toepasselijkheid van de Model-koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw.