Artikelen in rubriek Architectuur

Liefde voor het vak architectuur

Na in mijn eerste bijdrage te zijn ingegaan op architectuur en het werk van de architect dat primair bestaat uit het creëren van ruimte en het leggen van relaties hiertussen, wil ik in dit tweede artikel aandacht besteden aan de staat van de gebouwde omgeving, de toestand van de woning waarin we wonen, de straat waar we onze inkopen doen en het gebouw waarin we ons werk verrichten.
​Onze verschillende activiteiten creëren een huisvestingsbehoefte. De gehele gebouwde omgeving is het resultaat van de beantwoording van huisvestingsvragen.

Deze huisvestingsvragen kunnen kleinschalig en gemakkelijk van aard zijn, maar ook grootschalig en complex. Degene met een huisvestingsvraag zal bij zichzelf te rade gaan op welke wijze hij deze vraag kan beantwoorden. Bij kleinschalige, gemakkelijke objecten zoals een schuurtje in de achtertuin kan hij zelf de mouwen opstropen en als doe-het-zelver aan de slag gaan. Met of zonder tekening timmert hij de bij de bouwmarkt verzamelde materialen aan elkaar. Bij dergelijke objecten is de opdrachtgever en gebruiker over het algemeen dezelfde persoon.

Aangenaam kennis te maken; Christiaan Zandstra!

Introductie

Hoe kan je over wonen en de gebouwen waarin gewoond wordt spreken zonder aandacht te besteden aan architectuur en het werk van de architect? De ontbrekende aandacht hiervoor in het Woonjournaal is te zien als een roman waaruit een aantal bladzijden missen, wat mij betreft juist de spannendste bladzijden, een verhaal zonder clou. Ik ben gevraagd om deze bladzijden over het onderwerp te gaan vullen en aan het Woonjournaal toe te voegen onder de nieuwe rubriek ‘Architectuur’.

 

Voordat ik over architectuur begin uit te weiden geef ik eerst een korte introductie van mezelf. Ik werk bij IAA Architecten, een architectenbureau met vestigingen in Enschede en Amsterdam. Het bureau biedt ontwerpen voor gebouwen en hun interieurs, voor meerdere gebouwen en hun omgeving, stedebouw en landschap. IAA Architecten heeft een brede opdrachtenportefeuille van huizen tot stadhuizen met onder meer stations, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en stadions. Mijn achtergrond ligt in de architectuur (bachelor; 2007) en het erfgoed (in 2013 af te ronden master). Onder erfgoed wordt verstaan dat wat een groep mensen van vorige generaties overgedragen krijgt en zij om esthetische en/of cultuurhistorische redenen waardevol vindt om te behouden voor hen volgende generaties. Bij IAA Architecten zijn Erfgoed en Design for All mijn aandachtsgebieden. Design for All veronderstelt dat we allemaal verschillen en daardoor allemaal verschillende eisen ten opzichte van onze omgeving hebben. Er wordt gestreefd naar zo gelijkwaardig mogelijke oplossingen voor verschillende mensen, zowel jong als oud, lang als kort, dik als dun, fit als zwak, doof als blind. Over wat dit in de praktijk betekent ervaar ik door mijn handicap en rolstoelgebruik  in sterke mate.