Artikelen in rubriek Model reglement

Reglement van Splitsing van Eigendom 1973.

Reglement van Splitsing van Eigendom 1973.    

Model Reglement van Splitsing 1957

Model Reglement van Splitsing 1957.   

Model Splitsingsreglement voor serviceflats 1987

Model Splitsingsreglement voor serviceflats 1987. 

Model Splitsingsreglement voor serviceflats 1975

Model Splitsingsreglement voor serviceflats 1975

Model Reglement van Splitsing 2006.

In de bijlage treft u aan het Model Reglement van Splitsing 2006.

Model Reglement van Splitsing 1992.

In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen die men zou kunnen noemen de gedragsregels voor eigenaars / bewoners van appartementen.
In vrijwel alle notariële akten waarbij een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement van Splitsing.
In iedere splitsingsakte worden een aantal specificaties en soms afwijkingen van het Modelreglement vermeld.