Artikelen in rubriek Betalingsverkeer

Haal meer rendement uit de banktegoeden van uw VvE (deel 2)

Haal meer rendement uit de banktegoeden van uw VvE (deel 2)In het Woonjournaal van juli zagen we dat  uw VvE extra inkomsten kan genereren door banktegoeden (van betaalrekeningen én spaarrekeningen) op spaarrekeningen tegen een aantrekkelijke(r) rentevergoeding te plaatsen.

Factuur betalingen.

Alle Verenigingen van Eigenaren gaan financiële verplichtingen aan, sluiten overeenkomsten af voor de levering van diensten en/of producten en als gevolg daarvan moeten betalingen worden verricht.Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een factuur die u als bestuurder hebt ontvangen voor een geleverde dienst. Vaak kunnen meningsverschillen snel worden opgelost wanneer ertussen leverancier en V.v.E. overleg wordt gepleegd, maar het is ook mogelijk dat het verschil van mening onoplosbaar is.

Facturering

Alle Verenigingen van Eigenaren gaan financiële verplichtingen aan, sluiten overeenkomsten af voor de levering van diensten en/of producten en als gevolg daarvan moeten betalingen worden verricht.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een factuur die u als bestuurder hebt ontvangen voor een geleverde dienst. 

Betalingsverkeer voor de Vereniging van Eigenaars

Betalingsverkeer voor VVE'sABN AMRO biedt verenigingen en stichtingen een Bestuurfaciliteit. Dit product is toegesneden op verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, waar ook VVE's onder vallen. De bestuurfaciliteit omvat verschillende onderdelen: