Artikelen in rubriek Wet & regelgeving

Precariorechten op de valreep

Zo’n 70 gemeenten hebben op de valreep de precarioheffing, een belasting op ondergrondse kabels en leidingen, ingevoerd. Dit blijkt uit een rondgang van De Volkskrant.
Tien jaar
De gemeenten grepen deze mogelijkheid nog aan omdat deze belasting waarschijnlijk dit jaar wordt afgeschaft. Door de heffing voor het eind van het jaar in te voeren, kunnen gemeenten daar nog 10 jaar van profiteren.

Auteursrechten van de architect

Auteursrecht voor de architect en de VvE.

Het is voor het bestuur van de VvE goed om te weten dat een appartementencomplex een architect heeft gehad die het ontwerp van het gebouw heeft gemaakt. Hierdoor ontstaan auteursrechten die een VvE heeft te respecteren.

Er zijn eigenlijk twee soorten rechten namelijk, exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten.

Exploitatierechten,

Gemeenten krijgen bijtprotocol voor honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan nemen dankzij het aankomende landelijke bijtincidentenprotocol voor gemeenten. Nu kunnen gemeenten zelf kiezen of ze incidenten registreren en maatregelen nemen, wat problemen oplevert.

Werkt uw vereniging van eigenaars met ZZP'ers? Let op!!

Gereedschap

Werkt uw Vereniging van eigenaars  met zzp’ers?

Opgelet: de VAR-verklaring verdwijnt per 1 mei 2016!

Per 1 mei 2016 komt de VAR-verklaring te vervallen.

Hoe zit het nu ook al weer?

Als een opdrachtnemer (vaak een zzp’er) werkzaam is op basis van een relevante VAR-verklaring, is de opdrachtgever op dit moment in principe gevrijwaard voor de heffing van loonbelasting en sociale premies (en boetes).

Wat gaat er wijzigen?

ARBO aansprakelijkheid

Volgens de Arbowet is in geval van overtredingen primair de werkgever wiens werknemers het betreft aansprakelijk. Bij overtredingen wordt door de uitvoerende bedrijven regelmatig - ten onrechte - alsnog naar de opdrachtgever gewezen omdat deze niet zou willen betalen voor de veiligheidsvoorzieningen. De Arbowet is heel duidelijk over wie verantwoordelijk is, namelijk de (mee-werkend) werkgever en in veel situaties ook de zzp-er.

Handreiking bouwbesluit en woning.

Flats

De handreiking leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet), geeft uitleg aan de bedoeling van het voorschrift en bespreekt de consequenties van de toepassing.   

Wetgeving onderhoudsfonds vereniging van eigenaars.

Op 1 december jl. heeft minister Blok aanvullende wetgeving aangekondigd om verenigingen van eigenaars te verplichten tot een voldoende gevuld reservefonds voor groot onderhoud. Wat de minister nog niet bekend heeft gemaakt is hoeveel financiële reserve een VvE in kas moet hebben ter dekking van het meerjaren onderhoud. Natuurlijk, er zijn heel veel VvE’s die in de afgelopen jaren keurig gespaard hebben voor meerjaren onderhoud.Maar er zijn maar al te veel VvE’s die daar geen of onvoldoende rekening mee hebben gehouden.

Voorstellen minister Blok inzake verbeteringen functioneren Verenigingen van Eigenaars

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil met nieuwe wetgeving Verenigingen van Eigenaren verplichten een bepaald minimumbedrag te reserveren voor het onderhoud van hun woningen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Blok wil voor de reservering uitgaan van een percentage van de herbouwwaarde. Deze geeft volgens de minister de beste indicatie van de kosten om een pand in goede staat te houden. Vereniging Eigen Huis is positief over het plan van de minister. Zo kunnen goedwillende eigenaren en VvE's – via de rechter – toch een reservering afdwingen bij weigerachtige mede-eigenaren. De vereniging vindt het belangrijk dat tegelijkertijd de vrijheid van de gezamenlijke eigenaren om zaken anders te regelen blijft bestaan.

Appartement verhuren aan toeristen

Het gebeurt steeds vaker: de tijdelijke verhuur van een appartement aan toeristen of expats. Zeker in de grote steden is het sluiten van een short stay-overeenkomst een snelle manier van bijverdienen. Kan een Vereniging van Eigenaars dit verbieden? De Rechtbank Noord-Holland heeft recentelijk een dergelijk verbod in stand gelaten.
 
Short stay-overeenkomsten
Een eigenaar van een Amsterdams appartement verhuurde met zekere regelmaat zijn appartement voor kortere periodes aan derden. De eigenaar van het appartement sloot met toeristen dan een short stay-overeenkomst en gaf op die manier zijn appartement één à twee keer per maand in gebruik aan derden.

Certificatie Arbo maatregelen.

Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle
Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke werktuigen waarmee het beter niet fout kan gaan. Ook het verwijderen van asbest moet goed gebeuren zodat deze gevaarlijke stof niet vrij komt. Daarom is hiervoor wettelijk een certificaat of keuringsbewijs verplicht.  

Pagina's