Artikelen in rubriek VvE casus

Geluidsoverlast van de lift.

Een nieuwe eigenaar van een appartement ervaart aanzienlijke geluidsoverlast van de naastgelegen liftinstallatie. De lift is weliswaar een gemeenschappelijke voorziening waar de vereniging van eigenaars zorg voor draagt maar de koper van het appartement beklaagd zich bij de verkopende partij. Ofschoon er door de verkoper van het appartement geluid beperkende maatregelen zijn uitgevoerd blijven de klachten over geluidsoverlast van de naastgelegen liftinstallatie. De koper wend zich tenslotte tot de rechter. Lees de bijlage met de gerechtelijke uitspraak.

VvE lost de klacht niet op dus dan maar zelf het initiatief nemen.

“Al meerdere keren heb ik een schriftelijke klacht over ramen in de woonkamer die tochten ingediend bij de beheerder. Ik heb zelfs schriftelijk een redelijke termijn gesteld tot reparatie maar ik ontvang geen enkele reactie. Ten einde raad wil ik nu de reparatie zelf laten uitvoeren. Mijn vraag is nu: kan ik de rekening van de leverancier gewoon laten doorsturen naar de VvE?”

Ruim baan voor de scootmobiel.

Ruim baan voor de scootmobiel.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft geoordeeld dat een Vereniging van Eigenaren een bewoonster de ruimte moet geven voor het parkeren van haar elektrisch invalidenvoertuig. De bewoonster had aan de vereniging van eigenaren (VvE) van haar wooncomplex toestemming gevraagd om haar scootmobiel naast haar voordeur of op een lege plek in de garage neer te zetten. Dit verzoek wordt door de vereniging van eigenaren afgewezen. De vrouw moest haar scootmobiel maar neerzetten op haar eigen parkeerplaats. Die zou ruim genoeg zijn om zowel haar auto als haar scootmobiel te parkeren. Volgens de vrouw is de met muren omheinde parkeerplaats zo nauw dat zij niet goed in en uit haar wagentje kan komen. VvE’s moeten zich in dit soort kwesties flexibel opstellen, vindt de commissie. Iedere woonvereniging of woningcorporatie is wettelijk verplicht te bekijken of zij zaken zoals de toegankelijkheid van het gebouw kan aanpassen aan de behoeften van mensen met een beperking. Het is het eerste oordeel dat de commissie uitspreekt sinds de Wet gelijke behandeling voor gehandicapten en chronisch zieken is uitgebreid met het terrein wonen.

De rechtsgeldigheid van een bestursbesluit.

Rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit.

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 


De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

Het bestuur van een VvE heeft voor de VvE een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Een van de appartementseigenaren is van mening dat het bestuur deze verzekering niet had mogen afsluiten en dat deze per direct dient te worden beëindigd. Volgens het bestuur kan een dergelijke verzekering wel worden afgesloten en is tussentijdse beëindiging van de verzekering niet mogelijk. Wie heeft er gelijk?

In deze casus dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de bevoegdheid van het bestuur een rechtsbijstandverzekering af te sluiten en anderzijds de polisvoorwaarden van een dergelijke verzekering.

Wie betaald wat.

Wie betaald wat?

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 


De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

De kozijnen in ons appartementengebouw zijn van hout. De kozijnen zijn regelmatig geverfd, echter, sinds enige tijd is gebleken dat een deel van de kozijnen verrot is. Het gaat dan met name om de kozijnen van de appartementen die zijn gelegen op de bovenste verdieping van het gebouw. De VvE heeft een offerte voor herstelwerkzaamheden laten opstellen en deze voorgelegd aan de vergadering. De eigenaren van de appartementen op de benedenverdieping hebben al laten weten niet mee te willen betalen aan deze werkzaamheden, omdat het (bijna) alleen gaat om de kozijnen van de bovenste appartementen. Hebben zij gelijk?

Geluidsoverlast van huurder in appartement.

GELUIDSOVERLAST VAN HUURDER IN APPARTEMENT.

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 


De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

Een appartementseigenaar heeft zijn appartement verhuurd. Na enige tijd blijkt dat deze huurder veel geluidsoverlast veroorzaakt; de muziek staat vaak (te) hard aan. De VvE spreekt de appartementseigenaar (de verhuurder) hierop aan. Echter, de eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af en verwijst de VvE naar de huurder. Is dat terecht?

De wet bepaalt dat de appartementseigenaar van rechtswege lid is van de VvE. Dat brengt met zich mee dat de appartementseigenaar is gebonden aan de bepalingen van de wet, splitsingsakte en (eventueel) huishoudelijk reglement. Vaak is het zo dat specifieke bepalingen omtrent geluidsoverlast zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de VvE.

Ruilen van een parkeerplaats mag dat . . .

Ruilen van een parkeerplaats mag dat??   

Mevrouw mr. K. Kroon 

Van Till Advocaten  Amsterdam 

De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

Twee eigenaren besluiten onderling om, buiten de VvE om, de parkeerplaatsen in de parkeergarage te ruilen. Volgens de betreffende eigenaren is dat gewoon een kwestie van “nummerbordje verwisselen”. Is een dergelijke ruil rechtmatig? 
En stel nu dat een van de eigenaren overgaat tot verkoop van zijn appartement, kan de nieuwe eigenaar de oorspronkelijke parkeerplaats weer opeisen?Allereerst is het van belang om vast te stellen of de parkeerplaatsen zijn te scharen onder de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. 

De wet (en Modelreglementen) bepalen namelijk dat de VvE het beheer voert over de gemeenschappelijke delen en zaken. Slechts in bepaalde gevallen zal de VvE ook inspraak kunnen hebben in het gebruik, beheer en onderhoud van de individuele appartementen. Zo zijn de appartementseigenaren verplicht hun appartementsrecht te gebruiken overeenkomstig de bestemming die daaraan is gegeven in de splitsingsakte (een woonappartement kan niet worden gebruikt als bedrijfsruimte en vice versa) en kunnen aan de eigenaren bepaalde eisen worden opgelegd ten aanzien van de vloeren in de appartementen om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Problemen met glasbewassing.

Problemen met glasbewassing

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 


De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

Ons appartementencomplex bestaat uit vijftien verdiepingen. In de koop- aannemingsovereenkomst met betrekking tot de appartementen is opgenomen dat de ramen in de appartementen draaibaar zouden zijn. De appartementseigenaren zouden daardoor zelf kunnen zorg dragen voor de glasbewassing aan de buitenzijde van de appartementen. Bij oplevering van de appartementen is echter gebleken dat de ramen in de appartementen niet draaibaar zijn. De enige manier om de ramen aan de buitenzijde te wassen is door gebruik te maken van een zog. torenkraan. Het inhuren van deze torenkraan en de daarbij behorende glazenwasser kosten de VvE een aanzienlijk bedrag per wasbeurt. Op wie kan de VvE deze kosten verhalen?

Appartementeigenaar weigert voorschotbijdrage te betalen

Appartementeigenaar weigert voorschotbijdrage te betalen

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 


De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

Binnen de VvE zijn de appartementseigenaren gehouden om (in de meeste gevallen maandelijks) een servicekostenbijdrage te betalen. Immers, iedere eigenaar moet financieel bijdragen in de schulden en kosten die voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaren. Helaas kan het voorkomen dat een eigenaar weigert zijn maandelijkse servicekostenbijdrage te betalen. Wat kan de VvE in dat geval doen?

In het geval sprake is van een niet-betalende eigenaar, heeft het de voorkeur deze eigenaar er schriftelijk op te wijzen dat hij/zij niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichting en hem/haar te sommeren daar alsnog aan te voldoen. Naast de verschuldigde servicekosten dient deze eigenaar bovendien de daarover verschuldigde wettelijke rente (in sommige gevallen zelfs verhoogd met twee punten) te betalen aan de VvE (artikel 6 Modelreglement 1992 en artikel 13 Modelreglement 2006).

De keramische tegelvloer.

De keramische tegelvloer . . . . .

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 


De Lairessestraat 131-135

1075 HJ Amsterdam

T: 020- 470 01 77

E: info@vantill.nl

Een koper koopt een appartement met een keramische tegelvloer in de woonkamer. De koper vraagt nadrukkelijk aan de verkoper of er weleens klachten zijn geuit over deze vloer. Hierop deelt de verkoper mede dat er geen klachten over de vloer zijn. Nadat de koop is gesloten en de koper inmiddels het appartement heeft betrokken, wordt de koper opeens geconfronteerd met klachten van de (onder)buren over de vloer. De onderburen beroepen zich op het Huishoudelijk Reglement, waarin is bepaald dat dergelijke vloeren niet zijn toegestaan in de VvE. Er doen zich nu een aantal vragen voor. Is de koper verplicht zijn keramische vloer te vervangen door een zachtere vloerbedekking? En kan de koper een schadeclaim indienen bij de verkoper voor geleden schade?

Pagina's