Artikelen in rubriek Appartementsrecht

Nota verbetering functioneren vereniging van eigenaars.

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) 

Minister Van der Steur heeft deze nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer toegezonden.  

De kwaliteit van de advocaat

Advocaat

Verenigingen van eigenaars raken steeds vaker  en sneller verstrikt in juridisering van geschillen. Waar enkele jaren geleden partijen nog bereid waren om naar elkaar te luisteren en vanuit het principe van redelijkheid en billijkheid tot oplossingen te komen wordt nu als snel een advocaat c.q. de rechter ingeschakeld in de verwachting dat hier de oplossing ligt. Maar of de advocaat een oplossing kan bieden hangt in sterke mate af van de kwaliteit van de advocaat.Om echter  de kwaliteit van een advocaat te kunnen beoordelen is  nog niet zo gemakkelijk te achterhalen.  Op internet zijn de tarieven van advocaten vrij gemakkelijk te vinden  maar een objectieve advocaten vergelijkingssite of informatie over deze beroepsgroep is niet te vinden. Het blijft dus uitermate moeilijk om een objectieve keuze te maken voor een advocaat die de belangen van de VvE professioneel en vooral succesvol kan behandelen. En denk nu niet dat een rechtsbijstand verzekering of een dienstverleningsovereenkomst met een advocatenkantoor een garantie is voor  de beste advocaat. Dat zou nog wel een tegen kunnen vallen vooral omdat bij deze verzekeringen en overeenkomsten ook veel uitsluitingen zijn.

Besluiten van vergadering van eigenaars in tegenspraak met splitsingsakte.

Als besluiten van de vergadering van eigenaars in tegenspraak zijn met de splitsingsakte kan dat tot grote problemen leiden. In de bijgaande casus worden verschillende bersluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomendoor de rechter nietig verklaard. Het betreft hier besluiten inzake;  

Wet en Regelgeving voor VvE’s goed geregeld in Nederland.

De wet en regelgeving voor Verenigingen van Eigenaars is in Nederland goed geregeld.  Zo is er het Burgerlijk Wetboek [boek 5, artikelen 106 t/m 107] waar wettelijk de appartements-rechten zijn vastgelegd. Voor wat betreft het verenigingsrecht is wetgeving vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. . .   

Geschil tussen twee appartementeigenaars over wijziging Splitsingsakte.

Uitspraak in een zaak waar een appartementeigenaar de Splitsingsakte wenst te wijzigen.    

Wat is een Splitsingstekening.

De Splitsingstekening

door Erik Sprong

 

Inleiding

Bij  een  splitsing wordt een gebouw  of perceel opgedeeld  in diverse  juridische  eenheden  waardoor het appartementsrecht  ontstaat. Door een notaris wordt  deze splitsing vastgelegd in  een akte  van  splitsing (splitsingsakte). Deze  akte wordt vervolgens bij het Kadaster  ingeschreven  en  is  daarmee opgenomen in  de  Openbare  Registers.  Om  toch  een  eenheid  te  vormen  in  bijvoorbeeld  het  gezamenlijke onderhoud en om afspraken te maken over  het  gebruik van de gemeenschappelijke  ruimten wordt ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht.

Wat is een splitsingstekening

Wijziging boek 5 Burgerlijk Wetboek inzake Meerjaren Onderhoud VvE

Wijziging boek 5 Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door Verenigingen van Eigenaars. [zie de nota van wijzigingen]

Het Appartementsrecht

Het AppartementsrechtEr zullen maar weinig houders van een appartementsrecht zijn die zich mede-eigenaar van het geheel en 'uitsluitend gebruiksgerechtigde' voelen. Toch is dat hun juridische positie. Een koper van een appartementsrecht krijgt het recht één van de privé gedeelten te gebruiken, maar hij is geen eigenaar van het appartement. Net als de andere appartementshouders is hij mede-eigenaar van het hele gebouw.Voor verdere infrmatie lees de bijlage op deze pagina.