Artikelen in rubriek Warmtewet

Warmtewet wordt aangepast voor Verenigingen van eigenaars.

Door: mr. E.E. van der Wal

Veel VvE’s met een gebouwgebonden warmte-installatie lopen bij de uitvoering van de op 1 januari 2014 in werking getreden Warmtewet tegen problemen aan. Bijvoorbeeld: moet een VvE  daadwerkelijk leveringsovereenkomsten gaan opstellen en deze met alle aangesloten (warmte verbruikende) appartementseigenaren sluiten? En wat is het nut van de verplichting tot het uitkeren van een storingsvergoeding aan de VvE-leden, als die vergoeding betaald wordt uit middelen waaraan de leden zelf hebben meebetaald? Deze en meer knelpunten zijn de afgelopen maanden door diverse partijen aangekaart bij minister H.G.J. Kamp van Economische Zaken.

Op 7 juli 2014 heeft minister Kamp van zich laten horen in een brief gericht aan de Tweede Kamer. Sommige knelpunten laten zich volgens de minister verklaren door een verschil in interpretatie van de Warmtewet. Andere knelpunten vragen om aanpassing van de wetgeving. Hoewel een evaluatie van de Warmtewet nog lang niet op het programma stond, wil minister Kamp op korte termijn een wetswijzigingstraject in gang zetten. De minister verwacht het wetsvoorstel in het voorjaar van 2015 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Warmtewet en de VvE

Binnen verenigingen van eigenaars met een eigen centrale verwarmingsinstallatie ontstaat steeds meer discussie in welke mate de warmtewet voor deze VvE’s van toepassing is verklaard. De warmtewet die per 01 januari 2014 in werking is getreden is dus feitelijk van toepassing ook voor alle verenigingen van eigenaars voor zover deze zijn uitgerust met een centrale warmtevoorziening. Brancheorganisaties en individuele VvE’s hebben het afgelopen jaar bezwaar gemaakt tegen de warmtewet en het lijkt erop dat het ministerie van Economische zaken begrip krijgt voor een uitzonderingspositie van Verenigingen van Eigenaars.

Minister Kamp beantwoordt vragen over de warmtewet.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de heer Veldhoven van D66
naar aanleiding van de toepassing van de warmtewet
heeft minister Kamp op 25 maart hierop geantwoord.    

Burgerlijke ongehoorzaamheid en de warmtewet

Ieder Nederlandse staatsburger dient zich aan de wet te houden en in dit geval dus ook Verenigingen van Eigenaars. U begrijpt het al,  hoe zit dat dan met de warmtewet die ons VvE’s met een collectieven warmte installatie met ingang van 01 januari 2014 ongevraagd wordt opgedrongen?

Volgens ons in de warmtewet ontstaan om regels over prijs en kwaliteit vast te leggen tussen marktpartijen, van warmteleveranciers [ Essent, Nuon, etc.] en de afnemers van de warmte [ voornamelijk de woningbouwcorporaties en individuele afnemers] Volgens ons was dat ook de hoogste tijd omdat de monopolypositie van energieleveranciers vaak in het nadeel werkte van de individuele afnemer. En waar wij als burgers van Nederland dagelijks geconfronteerd worden met keuzes maken voor internet, telefonie, zorgverzekeringen en wat niet meer, kan dat bij de levering van warmte helaas niet. Van enige concurrentie was dus geen sprake. In ons land werkt het dan zo dat we regels gaan opstellen. Maar de regels van de warmtewet slaan voor wat betreft Verenigingen van Eigenaars die zelf warmte opwekken voor de leden van de VvE, wel weer veel te ver door.

Warmtewet op 1 januari 2014 ook voor VvE's van toepassing

Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking en gaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht houden op de levering van warmte. U krijgt met deze wet te maken als u stadsverwarming of blokverwarming gebruikt om uw pand te verwarmen. Of om warm water te krijgen. Er zijn ongeveer 600.000 afnemers aangesloten op warmtenetten.

De Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100Kilowatt. Weet u niet wat de grootte van uw aansluiting is? Dan kunt u dit bij uw warmteleverancier navragen. Ook vindt u de grootte van uw aansluiting vaak terug in uw contract met de warmteleverancier. Afnemers met aansluitingen groter dan 100 Kilowatt moeten zelf over de prijs en de voorwaarden voor warmte onderhandelen. Grootverbruikers kunnen terugvallen op het Burgerlijk Wetboek.

Als afnemer van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet met elkaar verbonden. En er is vaak maar één partij die warmte opwekt en aan u levert. De Warmtewet gaat daarom afnemers van warmte extra bescherming bieden.

Speciale aandacht vraagt artikel 8 van de warmte wet waarin een aantal principiële zaken ook voor Verenigingen van Eigenaars zijn vastgelegd;