Artikelen in rubriek Asbest

Wanneer is asbest in de koopwoning een verborgen gebrek

Kan een woning die asbest blijkt te bevatten, geschikt zijn voor normaal gebruik? Het hangt helemaal af van de omstandigheden van het geval. Toch vallen er wel enige richtlijnen te bespeuren in de rechtspraak. 

In algemene zin is sprake van een verborgen gebrek indien is voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste, dat de woning ten tijde van de overdracht een ongunstige eigenschap bevat, die haar ongeschikt maakt voor bewoning. Ten tweede, dat deze eigenschap zó onwaarschijnlijk is, dat de koper deze eigenschap in het licht van alle omstandigheden van het geval (inclusief de mededelingsplicht van de verkoper en de eigen onderzoeksplicht) niet behoeft te verwachten. Pas indien beide vragen bevestigend worden beantwoord, is sprake van een verborgen gebrek.

Asbest in een woning is zonder meer een ongunstige eigenschap: laat daar geen misverstand over bestaan. Maar maakt de enkele aanwezigheid van asbest de woning ongeschikt om in te wonen? Wanneer ik de rechtspraak analyseer, blijkt dat bruin asbest eerder als een gebrek wordt gezien dan wit asbest; en spuitasbest eerder dan hecht gebonden asbest. Ook de locatie, toegankelijkheid en staat van het asbest zijn relevant, evenals de resultaten van luchtmetingen. In de laatste jaren zijn er diverse vonnissen gepubliceerd, waarin de rechter stelt dat de enkele aanwezigheid van asbest geen gebrek vormt. Maar: er zijn ook vonnissen, waarin precies het spiegelbeeld wordt aanvaard! De concrete gezondheidsbedreiging is doorgaans het doorslaggevende argument.