Artikelen in rubriek Achterstallige voorschotbijdrage

Achterstallige incasso voorschotbijdrage Casus 2.

Het Gerechtshof Amsterdam wees op 16 april 2013 een arrest in een zaak tussen een hypotheekhouder en een VvE.

De casus

De VvE had van de kantonrechter vonnis verkregen op een appartementseigenaar voor een achterstand in de bijdragen. Na betekening van het vonnis liet de VVE de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het betreffende appartement. De hypotheekhouder heeft vervolgens het recht om binnen twee weken aan de VVE mee te delen dat zij de executie van het appartement van de VVE wenst over te nemen. In dit geval deelde de hypotheekhouder aan de VVE mee dat zij de executie niet wenste over te nemen.

De VvE liet vervolgens de veiling van het betreffende appartement opstarten. Daarop dagvaardde de hypotheekhouder de VvE voor de voorzieningenrechter in kortgeding. De hypotheekhouder eiste in die procedure dat de VvE de – inmiddels geplande – veiling van het appartement zou staken. 

De voorzieningenrechter oordeelde dat de VVE de veiling inderdaad diende te staken omdat het belang van de hypotheekhouder om de veiling te voorkomen zwaarder woog dan het belang van de VVE om deze doorgang te laten vinden.

.

Rechtspraak achterstallige incasso voorschotbijdrage Casus 1.

Casus 1.
Niet gepubliceerd
Rechtbank Rotterdam
Sector Kanton
17 juli 2012
 
De casus
In deze eerste incassozaak die alweer iets verder in het verleden ligt
deed de kantonrechter een opmerkelijke uitspraak. In de betreffende zaak was de appartementseigenaar door de VvE aangeschreven voor de achterstand in de maandelijkse vve-bijdragen. De appartementseigenaar deed de VvE een betalingsvoorstel dat zou neerkomen op het aflossen van de achterstand in ongeveer 12 maanden tijd. Dit voorstel was door