Artikelen in rubriek Voorschotbijdrage

Wetswijziging buitengerechtelijke incassokosten.

Op 1 juli 2012 treedt er een nieuwe wet in werking op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door veel beheerders in rekening worden gebracht bij de nalatige appartementseigenaar. 

Kans op fianciele problemen.

Bij de dag leven, niet willen sparen en moeilijk verleidingen kunnen weerstaan vergroten de kans op financiële problemen. Het Nibud heeft in samenwerking met Wijzer in geldzaken onderzocht welke factoren van invloed zijn bij het ontstaan van financiële problemen. Waarom krijgt de ene persoon sneller schulden dan de andere? 

procedure invordering voorschotbijdrage.

Dat een eigenaar van een appartementsrecht dient te voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen aan de VvE zal u niet onbekend zijn. Maar wanneer een eigenaar niet kan of wil betalen blijkt vaak dat een bestuur van de VvE “iets bedenkt” om de achterstallige voorschotbijdrage alsnog te incasseren.
Voor alle leden van de VvE is het van belang dat er duidelijkheid is met betrekking tot een procedure bij achterstallige betalingen.

Regels voor de gerechtsdeurwaarder.

Vrijwel alle incassobureaus berekenen structureel te hoge incassokosten, terwijl gerechtsdeurwaarders dat niet doen. Maar er zijn meer belangrijke verschillen.Een incassobureau heeft geen wettelijke status: iedereen mag een incassobureau beginnen. Net als een incassobureau kan ook een deurwaarder schulden innen in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan echter verder dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen en een woning ontruimen. Gerechtsdeurwaarders worden door de overheid benoemd. 

Incasso bureau's berekenen te veel.

Incassokosten mogen maar één keer in rekening gebracht worden. Veel incassobureaus wijken daarvan af en brengen ook nog teveel aan kosten in rekening.
Incassokosten: een bron van ergernis.
Onder die titel verscheen drie jaar geleden een rapport van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). Het beschrijft aan de hand van voorbeelden wat er misgaat bij het in rekening brengen van incassokosten.

Appartementeigenaar weigert voorschotbijdrage te betalen.

Appartementeigenaar weigert voorschotbijdrage te betalen Binnen de VvE zijn de appartementseigenaren gehouden om (in de meeste gevallen maandelijks) een servicekostenbijdrage te betalen. Immers, iedere eigenaar moet financieel bijdragen in de schulden en kosten die voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaren. Helaas kan het voorkomen dat een eigenaar weigert zijn maandelijkse servicekostenbijdrage te betalen. Wat kan de VvE in dat geval doen? 

Online incasso.

Wij bieden u een unieke internetservice. Op elk moment van de dag kunt u uw opdrachten verwerken. Simpelweg inloggenop onze site en uw incasso-opdracht indienen. Bij ons hoeft u geen abonnement af te sluiten, u heeft dus geen jaarlijkse kosten. En u regelt alles online. Pas als wij uw openstaande facturen nodig hebben, hoeft u ze aan ons te versturen.

Berekening van de maandelijkse voorschotbijdrage

Excel rekenblad als hulpmiddel voor berekening van de voorschotbijdrage.Zoals u bekend dient iedere Vereniging van Eigenaars jaarlijks een begroting op te stellen om inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van de VvE. De jaarlijkse begroting is ook de onderlegger voor het bepalen van de voorschotbijdrage van de individuele appartementeigenaar.Het berekenen van de voorschotbijdrage gebeurt op basis van het aantal breukdelen waarover iedere appartement eigenaar beschikt.