Artikelen in rubriek Dakonderhoud

Dakveiligheid, heel gewoon en toch bijzonder

Na onze vorige bijdrage over het aanbod voor energiemonitoring (u kunt uiteraard nog steeds uw facturen aan ons toezenden voor een vrijblijvende en kostenloze besparingsanalyse) willen wij u graag laten kennismaken met een van onze samenwerkende partnerbedrijven die zijn gespecialiseerd in Dakveiligheid ( ook nodig bij aanschaf zonnepanelen/zonnecollectoren).

Dakveiligheid, heel gewoon en toch bijzonder!

Voor velen van ons lijkt veiligheid op het dak vanzelfsprekend. Echter, de realiteit is soms anders. Onderzoek wijst uit, dat veel bedrijfsongevallen veroorzaakt worden door onveilig werken op hoogte of werken in een onveilige werkomgeving.

Nieuwe Arbo tilnorm per 1 januari 2012 van kracht.

Per 1 januari 2012is in de BIKUDAK-branche de tilnorm van kracht geworden en mag men niet zwaarder dan 25 kg per persoon tillen.Kort gezegd komt de regelgeving erop neer dat de individuele dakdekker niet zwaarder mag tillen dan 25 kg. Dit geldt voor dakrollen, maar ook voor ander materiaal en materieel.Bij te verplaatsen gewicht hoger dan 25 kg dient een mechanische oplossing te worden gevonden.Een gewicht van 50 kg mag met twee personen worden verplaatst, zolang wordt voldaan aan de eis dat het te tillen gewicht per persoon niet zwaarder is dan 25 kg.   

Stichting MAX DAK informatie over groene daken.

Het grootste deel van de daken in Nederlandse steden is plat. De mogelijkheden die platte daken bieden, worden nog nauwelijks benut. Via Google Earth is goed te zien dat de meeste dakvlakken voornamelijk bestaan uit bitumen dakbedekking, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, koelinstallaties, daklichten en gevelonderhoud installaties.

Al deze daken kunnen groen worden, een waterbergende functie vervullen en een belangrijke bron zijn van duurzame energieopwekking. En door daken te vergroenen, leveren ze een bijdrage aan de beperking van de CO2-uitstoot en het zogenaamde ‘urban heating effect’ en leveren ze een bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. Daken kunnen ook geschikt gemaakt worden als verblijfsruimte om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar ‘extra’ leefruimte, zoals dakterrassen, daktuinen en moestuinen, in dichtbevolkte, stedelijke gebieden.

Kwaliteit van daken in tijd gemeten.

Kwaliteit van daken in tijd gemetenIn het kader van de samenwerking met de Stichting Dakmeester willen wij u op de hoogte brengen van enkele diensten en services die wij voor u als gebouweigenaren kunnen bieden. Naast het jaarlijkse onderhoud aan gevel of lift is het van groot belang dat ook de 5e gevel, het dak, de nodige aandacht krijgt.  

Deelnemende bedrijven Dakmeester

Overzicht van deelnemende Dakmeesterbedrijven per provincie.

Stichting Dakmeester nieuwe partner Stichting Apartwonen

De stichting Dakmeester is een organisatie waar op dit moment 38 gespecialiseerde dak bedrijven bij zijn aangesloten.De stichting Dakmeester staat voor het bevorderen en promoten van het kwaliteitsdakwerk. Partners van Dakmeesters onderscheiden zich in vakmanschap en kwaliteit van dienstverlening. Een Dakmeester beschikt over het KOMO procescertificaat dakdekken en/of NEN-ISO 9000.