Artikelen in rubriek RTV kabel

Alternatief voor TV schotel

Online tv-dienst M2M heeft het zenderaanbod met een aanvullend Turks tv-abonnement uitgebreid. Dat kan voor sommigen een goed alternatief voor kabel of schotel zijn.

Compleetbox goed alternatief voor schotelantennes,

Binnenkort is het mogelijk om buurten schotelantenne vrij te maken door invoering van de Compleetbox. Platvorm 31 wil dit jaar nog een aantal experimentenuitvoeren met woningboucorporatiesWat is Compleetbox? Het principe? Compleetbox is een volwaardige satellietschotel alternatief dat satellietschotelzenders beschikbaar maakt via internet in combinatie met de overige (Nederlandse) zenders.

Schotelantennes vergunningsvrij?

Voor het goed kunnen ontvangen van TV- of radiozenders is een antenne nodig. In veel gevallen is het toegestaan om een antenne of een schotelantenne zonder omgevingsvergunning te plaatsen. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor het vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van (schotel)antennes.

Schotel antenne wel of niet toegestaan.

Schotel antenne wel of niet toegestaan? De Europese ccommissie heeft zich in december 2000 uitgesproken over;DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET VRIJEVERKEER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN - ARTIKEL 28 EN 49 VAN HET