Artikelen in rubriek Bouwkundige zaken

Reactie minister Plasterk op vragen tweede kamer over balkons.

Minister Plasterk heeft gereageerd op vragen van Kamerleden over de staat van onderhoud van balkons.

Lees hierover de brief van de minister in de bijlage.

Wonen met een beperking

Mensen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, intellectuele of zintuiglijk beperking staan vaak, meestal ook letterlijk, voor de nodige problemen. Om barrières te slechten en hen een kans te geven gewoon mee te doen bepaalt artikel 1 van de grondwet dat discriminatie “op welke grond dan ook” verboden is. Bovendien heeft Nederland op 14 april 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking o.a. op het gebied van wonen gelijke rechten moeten krijgen.

Verbod op asbest komt eraan

Asbestgevaar

Asbestdaken op woningen en bedrijfspanden moeten vanaf 2024 voorgoed tot het verleden behoren. De 29 omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op asbestverwijdering. Een onmogelijke opgave of een kwestie van de schouders er onder?

Verplicht onderzoek naar galerijvloeren.

In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons. Nog niet alle flatgebouwen zijn terdege onderzocht. Daarom stelt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoekplicht in voor galerijflats. Dit staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012 die vandaag in de Staatscourant gepubliceerd is.

Protocol voor het beoordelen van galerijplaten van galerijflats.

Het herziende protocol voor het beoordelen van galerijplaten van galerijflats wordt inmiddels volop gebruikt.
Onder andere door inventarisatie van de praktijkervaringen van een aantal constructie- en onderzoeksbureaus is deze herziende uitgave, waar ook VNconstructeurs in een vroeg stadium bij betrokken was, tot stand gekomen. 

Veel woningbezitters zijn door deze leidraad geïnspireerd tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de constructieve veiligheid van hun bezit, waardoor leden, ervaren constructeurs, inmiddels daadwerkelijk opdrachten uitvoeren aan de hand van dit herziende protocol. Een bijzonder constructief veilige ontwikkeling.

Hoe belangrijk is het riool voor een appartementencomplex?

Extra inzet nodig voor aanpak hevige buien

De zware regenbuien van deze zomer vragen actie van iedereen. Gemeenten pakken probleemsituaties aan met extra wateropslag op wegen en in het groen en door meer afvoercapaciteit. Huiseigenaren moeten zorgen voor drempels en goed werkende afvoerleidingen. Minder verharding en het benutten van tuinen en daken voor wateropvang helpen ook. Het Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag verschijnt, noemt dit water robuust inrichten.

Problemen bekijken

Als het harder regent dan het riool kan transporteren, komt er water op straat. Dat water ligt te wachten op afvoer. Echte problemen ontstaan als het water gebouwen inloopt of wegen geblokkeerd zijn. Sommige plekken, zoals laaggelegen straten en gebied onderaan een heuvel zijn extra gevoelig voor overlast. Gemeenten moeten goed bekijken wat er gebeurt door te kijken naar meldingen van bewoners, de omvang van de neerslag en bijzonderheden op straat, zoals belemmerende verkeersdrempels en verstopte kolken. De computermodellen om wateroverlast op een kaart in beeld te brengen, bieden ook steeds meer analysemogelijkheden.

Onderzoekprotocol galerijen en balkons.

Naar aanleiding van het afbreken van een deel van de galerijvloer in mei 2011 van de Antillenflat in Leeuwarden, gaat het Platform Constructieve Veiligheid een onderzoeksprotocol opstellen voor eigenaren en beheerders van gebouwen met uitkragende balkons uit de jaren 1955-1970.  

Voorschriften veilig onderhoud

Op 1 juli 2012 zal artikel 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Dit artikel bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen. Middels de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 wordt aannemelijk gemaakt of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012. De Checklist zal per 1 juli 2012 ook in de Regeling omgevingsrecht (Mor) artikel 2.2 worden opgenomen als indieningsvereiste voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Tips goed bouwarchief [deel 1.]

Als een architect ingeschakeld wordt bij een verbouwing van een bestaand gebouw is zijn/haar eerste stap om te onderzoeken of er tekeningen zijn van de bestaande toestand. Tekeningen zijn voor de architect, en voor andere professionals, een onmisbaar hulpmiddel om een gebouw te kunnen begrijpen. Aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden, zullen beter en zeker efficiënter uitgevoerd worden met kennis van de bestaande toestand. [zie de bijlage voor het volledige artikel] 

Vergroten van de woonruimte voor appartementen is haalbaar met Norm Teq.

Flats en appartementen met een klein balkon kunnen relatief eenvoudig en betaalbaar veranderen in moderne, ruime en energiezuinige appartementen met een riant terras.” Dat zegt Harrie Evers van het Hengelose bedrijf Norm-teq. “De wensen en de mogelijkheden van eigenaren bepalen wat we doen. De ene keer gaat het om een groot balkonterras en de andere keer om een totale flatvergroting met nieuwe badkamer, keuken, energiesysteem en indeling van de woning. Voorwaarde is dat de achterliggende betonconstructie goed is.” Deskundigen onderstrepen zijn boodschap. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele prijzen die Norm-teq de afgelopen jaren heeft gewonnen zoals de MKB innovatie top 100, de Nederlandse bouwprijs en de Nederlandse duurzaamheidprijs.

Pagina's