Artikelen in rubriek Meerjaren onderhoud

Verplicht sparen voor onderhoud komt eraan.

Verplicht sparen voor onderhoud komt eraan.

Nieuwe NEN 2767-1 Norm gepubliceerd.

De nieuwe NEN 2767-1 is gepubliceerd. Hiermee ligt er een nieuwe norm voor het vaststellen van de technische conditie van vastgoed èn infrastructurele objecten.

Concrete afspraken voor MJOP.

Vereniging van Eigenaren moet concrete afspraken maken voor onderhoud gebouw

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten.

Kwaliteit van een Meerjaren Onderhoud Plan is meetbaar

Sjef Bakels is directeur van SB Vastgoed. Ons bedrijf houdt zich onder andere bezig met het opstellen en beheren van meerjaren onderhoudsbegrotingen  (MJOP) , de taxatie herbouwwaarde voor brandverzekeringen, het maken van energielabels en-adviezen en het projectmanagement van onderhouds- en renovatiewerken.Als partner van de stichting Apartwonen wil ik onze ervaringen graag delen met de lezers van het Woonjournaal.HOE BETROUWBAAR IS UW MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING?

Meerjaren Revitaliserings Plan

Verenigingen van Eigenaars zijn zich zo langzamerhand steeds meer bewust van de noodzaak voor een meerjaren onderhoud plan. Net zoals uw auto, de scooter, de boot en de PC, het heeft allemaal onderhoud nodig.Bij een koop -appartementencomplex ligt het allemaal nog wat ingewikkelder aangezien het hier gaat om het gemeenschappelijk bezit. 

Toekomstvisie op veilig onderhoudswerk

In de campagneperiode hebben de campagnepartners NVDO, Arbouw en SBD samen met het Nederlands Focal Point/TNO een inspirerende en praktische toekomstvisie op veilig onderhoudswerk ontwikkeld. Het visiedocument wijst de onderhoudsbranche hoe onderhoud er in 2020 uitziet en welke mogelijkheden dit biedt om veiliger te werken. Het document werd op 25 oktober overhandigd aan Roel Gans, directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Wetswijziging inzake onderhoud appartements-gebouwen.

Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars.

Als je een appartement koopt ben je samen met de andere bewoners eigenaar van het complex waarin je woont en ben je met elkaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Iedere bewoner betaalt per maand een bedrag (servicekosten) waarmee het onderhoud kan worden gerealiseerd. 

In Nederland zijn er veel slapende Verenigingen van Eigenaren. Deze VvE's vergaderen en sparen niet waardoor het achterstallige onderhoud uiteindelijk kan leiden tot vervallen wijken waarbij de veiligheid en de gezondheid in het geding kan komen. 

Om de 'verloedering' van wijken tegen te gaan heeft er per 1 juli jl. een wetswijziging plaatsgevonden in de Woningwet en in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (regeling appartementsrechten) waardoor gemeenten makkelijker kunnen ingrijpen bij niet-actieve Vereniging van Eigenaren om zo onderhoud te kunnen bewerkstelligen. 

 

Sparen of contant betalen voor het Meerjaren Onderhoud Plan.

Er bestaat bij appartement eigenaars nog wel eens verschil van inzicht over het te betalen bedrag voor de reservering van Meerjaren Onderhoud. Sommige eigenaars zijn van mening dat ze niet maandelijks willen c.q. hoeven te betalen voor een dotatie aan het onderhoudsfonds en zijn van mening dat wanneer de VvE een rechtsgeldig besluit neemt over een uitgave zij dan pas een eenmalig bedrag hoeven te betalen (uiteraard naar rato van het aantal breukdelen).

Plukt u al het laaghangend fruit bij uw onderhouds opdrachten

Het beschermen van de buitenschil van een gebouw en dan voornamelijk het schilderwerk is een steeds terugkerende kostenpost op uw meerjarenbegroting. Als je vervolgschade wilt voorkomen (houtschade – betonschade en oxiderende metalen) zeker een noodzakelijke investering die belangrijk is voor de bescherming van het gebouw of complex.Lees het volledige artikel in de bijlage;

Meerjaren Onderhoudsplan Schilderwerk

Meerjarig onderhoudsplan?

Kiezen voor een meerjarig onderhoudsplan;
Schildersbedrijf Hagen van Berkel biedt de mogelijkheid om voor al het schildersonderhoud aan appartementencomplexen, woningen, scholen, zorginstellingen en openbare gebouwen, een meerjarig onderhoudscontract af te sluiten. U bent er op deze manier jarenlang van verzekerd dat het schilderwerk er altijd optimaal uitziet.

Hoe gaat het in zijn werk:

Pagina's