Artikelen in rubriek CV installaties

Gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal

In de gestapelde bouw zijn en worden veel individuele CV toestellen geïnstalleerd waarbij de verbrandingsluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer van de individuele toestellen worden aangesloten op een gecombineerd luchttoevoer-kanaal en een gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal. Deze systemen staan bekend als CLV systemen. Op deze systemen mogen uitsluitend gesloten toestellen worden toegepast die zijn voorzien van een ventilator. In de jaren negentig is de eerste generatie CLV-systemen gestandaardiseerd op de toenmalige gesloten CV toestellen.

Optimaliseren collectieve klimaatinstallaties

Veel Verenigingen van Eigenaars met collectieve klimaatinstallaties betalen nog steeds onnodig veel energiekosten. Apparatuur op het gebied van verwarming en koeling werkt vaak niet optimaal omdat ze niet op elkaar afgestemd zijn of niet ingeregeld zijn. Optimaliseren van collectieve klimaatinstallaties kan veel energiewinst opleveren zonder daar meteen extreme investeringen voor hoeven te doen. Dat kan met de juiste aanpakmethode en vaak verrassend eenvoudige ingrepen.

Alle open gas toestellen moeten weg uit flatgebouwen.

Keukengeisers, moederhaarden en gashaarden. In vooral oudere flatwoningen komen nog honderdduizenden open verbrandingstoestellen voor. Deze apparaten gebruiken binnenlucht om gas te verbranden. Hier schuilt het probleem in. De luchtdichtheid van flats is door isolatie steeds beter. Ook verschijnen meer en meer afzuigsystemen voor badkamers en keukens. Soms aangebracht door de woningcorporatie. In andere gevallen door bewoners zelf, zoals afzuigkappen en plafondventilatoren in vochtige badkamers. 

Koolmonoxide

Het gevolg zijn jaarlijks ongeveer 10 doden in Nederland en talloze gewonden. Bij gebrek aan zuurstof verbrandt aardgas onvolledig. Hierdoor ontstaat koolmonoxide. Het bloed neemt het reukloze koolmonoxide vele malen sneller op dan zuurstof. Chronische vergiftiging met klachten als vermoeidheid, slaperigheid en hoofdpijn, maar ook verminderde lichamelijke en mentale prestaties. Keukengeisers vormen het grootste risico. Naast het vergiftigingsgevaar vervuilen deze toestellen de binnenlucht met hun rookgassen. 

Warmtewet 2011 geeft klanten van warmte leveranciers betere bescherming.

Voor huishoudens en kleine bedrijven komt één maximumtarief voor de afname van warmte. Ook worden zij beter beschermd als energieleveranciers in financiële problemen komen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Verhagen (EL&I).  Consumenten van warmte van zijn vaak afhankelijk van één afnemer. Daarom bevat de Warmtewet eisen aan de leveranciers, een vergunningstelsel en tariefregulering. De oorspronkelijke manier om de tarieven berekenen, zijn in de praktijk niet werkbaar. Met het wijzigingsvoorstel wordt dit eenvoudiger.

VROM-Inspectie waarschuwt voor doorgeroeste rookgasafvoeren

In de jaren 1970 tot 1995 is in middenhoogbouw een systeem toegepast van centrale mechanische ventilatie in combinatie met rookgasafvoer (MVS systeem). De afvoerkanalen zijn veelal gemaakt van gespiraliseerde, verzinkte metalen buizen. Deze afvoersystemen zijn destijds ontworpen voor conventionele (CR) cv ketels waarvan

Wat is een warmtepomp.

Warmtepomp 
Een warmtepomp onttrekt in de winter warmte en in de zomer koelte aan de bodem. In de winter wordt met de warmte uit de bodem de woning verwarmd; in de zomer wordt met de koelte uit de bodem de woning gekoeld. Woningen met een dergelijk duurzaam klimaatsysteem stoten aanzienlijk minder broeikasgassen (zoals CO2) uit dan gewone nieuwbouwwoningen.