Artikelen in rubriek Jaarrekening

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

In deze eerste maanden van 2014 stellen VvE-besturen de jaarrekening op over het afgelopen jaar en vinden de voorbereidingen plaats voor de jaarlijkse ledenvergadering. Een correcte en inzichtelijke jaarrekening is van cruciaal belang voor alle eigenaars. Een goed bestuur zal zich daarom inspannen om een jaarrekening op te stellen die én cijfermatig juist én voldoende informatief is voor de VvE-leden. Samenwerking met een goed functionerende kascommissie is daarbij onontbeerlijk.

Aan welke eisen moet de jaarrekening voldoen. [2.]

“Aan welke eisen moet de jaarrekening van een VvE voldoen?”. Deze vraag wordt vaak gesteld. Drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids voor VvE’s zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje.  

Jaarrekening Vereniging van Eigenaars

Voor de beheerder van een Vereniging van Eigenaars komt ieder jaar het moment om de "balans" van het afgelopen jaar op te maken, teneinde de appartementeigenaars in de Algemene Leden Vergadering te kunnen informeren over de financiële stand van zaken van het afgelopen jaar. Hoewel er weinig wettelijke voorschriften zijn voor een Vereniging van Eigenaren voor wat betreft de wijze van financiële verslaglegging door de beheerder van een VvE aan haar leden, zijn er in het Modelreglement wel voorschriften opgenomen die het bestuur verplichten om de VvE leden jaarlijks te informeren omtrent het financiële reilen en zeilen van de Vereniging van Eigenaren.

Jaarrekening PLUS

Realiseer u voor wie en met welk doel u het jaarverslag maakt. Het is voor appartementeigenaars meestal niet makkelijk om een jaarverslag van de VvE goed te doorgronden. Voor het bestuur ligt hier een dankbare taak om samen met de beheerder een jaarverslag op te stellen dat naast cijfers ookeen beschrijving en een beeld geeft van de Vereniging van Eigenaars. Een jaarverslag is in principe een verantwoordingsverslag van het gevoerde algemene en financiële beleid.