Artikelen in rubriek Brandveiligheidsystemen

Stop CO2 vergiftiging.

Op 1 februari trappen Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting in de media af met de vernieuwde landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging’, met als subtitel: ventileer-controleer-alarmeer. De campagne richt zich op het algemene publiek met een focus op 30- 50 jaar (waaronder ouders van jonge kinderen) en jong-volwassenen. De doelgroep niet-zelfredzamen/senioren wordt via het Rookmelderteam benaderd.

Koolmonoxide wat is het en wat kun je er aan doen.

Vorige maand hebben wij aandacht geschonken aan de rookmelder, een preventieve maatregel ter voorkoming van brand. Deze maand aandacht voor signalering van koolmonoxide vergiftiging in de woning. Jaarlijks vallen er in Nederland 10 doden door koolmonoxide vergiftiging. Dit zeer giftige en vaak dodelijke gas voor mens en dier kan ontstaan in de keuken en bad geisers, gaskachels en CV installaties wanneer er bijvoorbeeld sprake is van achterstallig onderhoud. Ook ondeskundig onderhoud kan een oorzaak zijn van koolmonoxide vergiftiging.

Rookmelders veilig en betrouwbaar

In Nederland breekt gemiddeld per jaar 8000 keer brand uit in een woning. De meeste slachtoffers bij een woningbrand overlijden als gevolg van verstikking door rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht, maar wel van het geluid van een rookmelder! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang en dus zeker geen luxe product. Sterker nog een rookmelder kan dus levensreddend zijn.

Brandveiligheid in parkeergarages.

Vanwege belangrijke, nieuwe inzichten, maar vooral door misvattingen in de verwachte
verantwoordelijkheden van de brandweer, vraagt de brandveiligheid in parkeergarages om een nieuwe visie en aanpak. Eigenaren van parkeergarages,
die baat hebben bij het beperken van de gevolgschade van een
brand, kunnen met een serie aanvullende oplossingen de
brandveiligheid op orde stellen. Belangrijk daarbij is dat er
zoveel verschillende maatregelingen zijn, dat men bijna niet aan maatwerk kan ontkomen.

Brand is altijd sneller dan de brandweer

Keurmerk helpt woningbrand sneller te signalerenHet is de grootste angst van bijna iedere Nederlander: woningbrand.  Wakker worden in een huis vol rook, moeten vluchten voor je leven met achterlating van al je dierbare spullen. Uit onderzoek blijkt dat het gros van de woningbranden met relatief eenvoudige maatregelen voorkomen had kunnen worden. “Met een rookmelder van een paar euro was ik waarschijnlijk op tijd geweest. ” 

Onderzoek naar het toepassen van woningsprinklers.

Almere heeft de Brandweer Flevoland gevraagd onderzoek te (laten) doen naar de toepassing van woningsprinklers in uitbreidingswijken. Het project Almere Haven Kustzone werd daarbij als uitgangspunt genomen. Dit is een uitbreidingswijk van zo’n 950 buitendijks te bouwen woningen. Na het voltooien van de businesscase werd echter duidelijk dat de Kustzone Almere Haven vanwege de huidige marktsituatie voorlopig niet uitgevoerd wordt. De conclusies zijn echter goed toepasbaar op andere (nieuw)bouwprojecten in Nederland en daarbuiten.

Onderhoud draagbare blustoestellen.

Onderhoud draagbare blustoestellen

In 2004 werd NEN 2559:2001 Onderhoud van draagbare blustoestellen uitgebreid. NEN 2559:2001/A2:2004 kwam tot stand vanwege gedeeltelijke aanpassing van de normen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen aan die van verrijdbare blustoestellen (NEN 2659). Met deze wijziging wordt meer duidelijkheid gegeven met betrekking tot het onderhoud van deze blusmiddelen.

NEN 2559:2001/A2:2004 geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen.

Reden voor de herziening is het aanpassen van deze norm aan de eisen gesteld in NEN 2659 (Onderhoud van verrijdbare blusmiddelen). Bij de herziening wordt het vijfjaarlijks onderhoud beperkt tot natblussers, op basis van water, water met toevoeging en schuim. Daarnaast wordt de etikettering aangepast om deze te kunnen gebruiken voor het onderhoud van meerdere soorten blusmiddelen.

Onderhoud verrijdbare blustoestellen volgens NEN 2659

Het onderhoud aan verrijdbare blustoestellen van 20 kg of meer is in vier niveaus opgedeeld:

Niveau 1. Routinecontrole door de gebruiker 
De eigenaar/gebruiker dient verrijdbare blustoestellen regelmatig te inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd en juiste gebruiksaanwijzing.

Brandblussers

Algemene informatie over brandblussers

 
Blussers met schuimvulling
Bevatten water en schuim. Indien er gebruik wordt gemaakt van een speciale spuitkop, vindt er verneveling plaats waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is. Hierdoor zijn ze geschikt voor het blussen van elektrische apparaten.
Brandklasse A en B

Rookmelders

Algemene informatie over rookmelders

Wat is een rookmelder?
Een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen van een brand. Het heeft twee functies, namelijk het signaleren van een brand en het waarschuwen van bewoners door het afgeven van een alarmsignaal. Rookmelders kunnen ook in verbinding staan met een meldcentrale waardoor beveiliging of brandweer automatisch wordt gewaarschuwd. Bij sommige rookmelders is het mogelijk deze aan elkaar te koppelen zodat alle rookmelders een alarmsignaal afgeven als één van de rookmelders een brand detecteert.

Regeling kleine blustoestellen in het kort.

Kleine blusmiddelen dienen zich voortdurend in een 'parate' toestand te bevinden. Je weet immers nooit wanneer je ze nodig hebt. Regelmatig dient er daarom controle van en onderhoud aan de kleine blusmiddelen plaats te vinden. Dit soort controle en onderhoud is werk voor specialisten. Zij moeten de te controleren en te onderhouden producten door en door kennen, op de hoogte zijn van hun werking, en weten welke controle- en onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor de functionaliteit. Om te waarborgen dat er deskundige en vakbekwame bedrijven zijn voor het onderhouden van kleine blusmiddelen is door de belanghebbende marktpartijen de Regeling Kleine Blusmiddelen in het leven geroepen. De regeling is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem.De Regeling Kleine Blusmiddelen is in samenwerking met de navolgende organisaties (in willekeurige volgorde) totstandgekomen:

Pagina's