Artikelen in rubriek Brandinstructies

Koolmonoxide ongevallen voorkomen.

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het vandaag gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos. 

Brandonderzoek bij 70 plussers.

Vuur

Ook voor VvE’s geld dat het voorkomen van brand een hoge prioritiet moet hebben. Brandonderzoek wijst uit dat dat oorzaken van brand bij 70 plussers vaak voortkomen door kleine nalatigheden met vaak grote gevolgen. 

Brandveiligheid, samen onze zorg.

Brand kan iedereen overkomen. Bij de fatale  woningbranden in 2011 was ruim 60% van de slachtoffers ouder dan 60 jaar. Ook blijkt dat de  meeste slachtoffers vallen onder personen die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. Daarom is het belangrijk dat u goed weet hoe u brand kunt voorkomen en wat u moet doen als er toch brand ontstaat.De Brandweer Gooi en Vechtstreek helpt u daar graag bij.Brand in huis wordt meestal door mensen zelf veroorzaakt, zoals roken in bed of kortsluiting van elektrische apparaten. En vaak wordt een brand te laat ontdekt. U heeft bij brand slechts 3 minuten om te vluchten! Daarom is het belangrijk dat u goed werkende rookmelders ophangt, zodat eenbrand zo snel mogelijk ontdekt wordt.

Mini - magazine senioren 2013

Nieuw dit jaar is het mini-magazine op A5 formaat voor senioren. Met het mini-magazine voor senioren ontvangt de doelgroep informatie over hoe je brand kunt voorkomen, brand kunt melden, uitbreiding voorkomen en hoe je kunt vluchten. Naast verhalen van mensen over brand en brandveiligheid zal de lezer in dit 12-pagina tellend magazine 'veilige snufjes' ontdekken en een korte veiligheidscheck kunnen doen. Ook sporen we de lezer aan om buren brandveilig te helpen leven.    

Fatale woningbranden in 2011.

Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke afloop, die plaatsvonden in Nederland in 2011: de zogeheten ‘fatale woningbranden’. Het NIFV heeft dit onderzoek verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Top 10 aanbevelingen bij grote branden.

In 2002 verscheen het rapport Grote branden*, dat belangrijke aanbevelingen bevatte om brandpreventie en -bestrijding steviger op de kaart te zetten. Het Verbond van Verzekeraars heeft de aanbevelingen uit het rapport onlangs opnieuw tegen het licht gehouden. De belangrijkste conclusie is dat veel aanbevelingen ook vandaag de dag nog actueel zijn. Uit de hernieuwde aanbevelingen vindt u hieronder een top 10, primair bedoeld voor verzekeraars, die aansluit bij de speerpunten van het schadepreventie-beleid van het Verbond. Bij de aanbevelingen is ook aangegeven wat de status is en welke partijen er concreet invulling aan kunnen geven.

Gebruik van de liften tijdens brand.

Bij het gebruik van brandweerliften moet onderscheid worden gemaakt naar de eisen waaraan de betreffende lift voldoet. De lift kan gebouwd zijn volgens bijlage Z4 van de “oude” NEN-EN 81-1 van 1986, of de lift kan gebouwd zijn onder de huidige regelgeving NEN-EN 81-1 van 1998 aangevuld met de eisen uit een speciale brandweerliften norm NEN-EN 81-72. Hieronder een korte toelichting.

Liftgebruik tijdens brand.

Liftgebruik tijdens brandU kent de waarschuwingen en pictogrammen wel die u in veel hotels aantreft: “Bij brand geen lift!” Dat is een universele regel, die geldt in ieder gebouw, waar ook ter wereld.  Deze regel wordt zelfs gezien als de meest succesvolle en heldere boodschap die ooit door de liftenbranche is gecommuniceerd.  Vooralsnog staat deze regel nog steeds als een huis en dus geldt ook voor een appartementengbebouw: Bij brand geen lift!Lees het volledige artikel in de onderstaande bijlage

Omgevings-vergunning voor het brandveilig gebruik.

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Er zijn mensen zeggen dat dit nog even duurt, anderen zijn er al druk mee bezig en komen zelfs tijd te kort. Reden voor paniek is er vooralsnog niet, als we maar klaar zijn om de omgevingsvergunning organisatorisch correct te kunnen behandelen.

De omgevingsvergunning is een uitwerking van de oude ‘VROM-vergunning'. Toen VROM dit idee lanceerde ging het louter om de vergunningen met betrekking tot Volkhuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu. Uiteindelijk zijn er ook wetten bij betrokken van andere departementen en toestemmingsstelsels in provinciale en gemeentelijke verordeningen. Om alle vergunningen betreffende de fysieke leefomgeving af te kunnen dekken is de naam omgedoopt tot de ‘Omgevingsvergunning'. Daarmee is het een omvangrijke en complexe wetgevingsoperatie geworden. Hoe combineer je alle procedures, termijnen en juridische grondslagen tot één?

Veilig wonen.

Veilig Wonen is een breed begrip. Het betreft het leven in een prettige leefomgeving, maar ook in een goed beveiligd huis. In dit handboek gaat het om wonen in een brandveilige omgeving.

Brandweer

Amersfoort is vooruitstrevend bezig op dit gebied.
Steeds meer houden brandweerkorpsen zich bezig met het zogenoemde community safety: het verhogen van brandveiligheidsbewustzijn van inwoners. De brandweer richt zich dus niet alleen op brandpreventie bij bedrijven en in openbare ruimte, maar ook op brandveiligheid van inwoners en hun woningen. Amersfoort is als eerste gemeente in Nederland een project gestart om de kans op woningbranden te verkleinen: Veilig Wonen.

Pagina's