Artikelen in rubriek Levensloopbestendig wonen

Toekomstig wonen begint vandaag.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten van een deel van de mensen die langdurig zorg nodig hebben. Een enorme uitdaging voor nu, maar ook in de toekomst. Ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. Daarmee raken de terreinen van wonen, zorg en welzijn elkaar nog nadrukkelijker. 

Beantwoording Kamervragen over de hoge kosten voor gemeenten vanwege het stallen van scootmobielen bij wooncomplexen.

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de hoge kosten voor gemeenten vanwege het stallen van scootmobielen bij wooncomplexen door het scheiden van wonen en zorg.    

Lift levensloopbestendig maken.

‘Wij zijn een Vereniging van Eigenaren met 25 appartementen en beschikken over een liftinstallatie. Aangezien de populatie binnen ons woongebouw snel verouderd, willen wij de lift ook graag levensloopbestendig maken. Kunt u ons adviseren welke maatregelen wij kunnen nemen? Onze bewoners hebben veel opmerkingen over de verlichting, de bediening (denk aan rolstoelen) en deuren die vaak te snel sluiten.’   

Senioren paleis.

De leeftijd van de gemiddelde appartement eigenaar stijgt opnieuw volgens de laatste demografische gegevens van het CBS. Iets om rekening mee te houden? Ja, wij denken van wel.Senioren [vanaf welke leeftijd mag u zelf invullen] kiezen heel bewust voor het wonen in een appartement. Veilig wonen, comfortabel en levensloopbestendig zijn argumenten die ik als beheerder vaak hoor.

Aanpassing aan de lift voor minder validen.

Een eigenaar van een appartementsrecht is gebonden aan de rolstoel en woont op de vijfde etage in een appartementencomplex. Ze vraagt het bestuur de lift op verschillende punten aan te passen waarmee een bedrag van enkele duizenden Euro’s is gemoeid. De betrokkene is van mening dat de VvE voor deze kosten  moet opdraaien maar daar denkt het bestuur anders over. Het bestuur vindt namelijk dat een aantal zaken niet hoeft te worden uitgevoerd, omdat deze het algemeen belang in de vereniging niet dienen.Auteur: mw. mr. K. Kroon 

Veiligheid in het appartement boven alles!

Jaarlijks overlijden 1.700 senioren door ongevallen in de privésfeer
Onderzoek van Consument en Veiligheid laat stijgende trends zien
Naast jonge kinderen zijn senioren boven de 55 jaar een zeer kwetsbare groep voor ongevallen in en om huis. Van alle 2.100 slachtoffers die jaarlijks overlijden na een ongeval in de privésfeer is 82% ouder dan 55 jaar.

Deuren zijn meer dan de moeite waard.

DeurenMisschien vraagt u zich af wat daar nou over de melden te valt, over deuren. Ik stel u voor om eens goed op te letten bij alle deuren die u passeert als u van buiten het woongebouw naar uw huis gaat. Om te beginnen de centrale ingang. Gaat die deur makkelijk open of moet u er met uw volle gewicht tegenaan leunen of uw boodschappentas even neerzetten om hem open te krijgen? En hoe hoog is de drempel onder die centrale ingangsdeur? En stelt u zich dan eens voor hoe u die deur open krijgt als u een kinderwagen bij zich heeft of een rollator.

Levensloopbestendig wonen in het appartementen complex.

Hoe levensloopbestendig is uw appartementengebouw?

Veel appartementengebouwen in Nederland worden bewoond door wat oudere mensen. Ze wonen er al heel lang en willen er graag blijven wonen of ze gaan er juist wonen omdat ze een appartement veiliger en minder bewerkelijk vinden dan een eengezinswoning met een tuin.

Veel van die gebouwen staan er al tientallen jaren. Toen ze gebouwd werden, bestond het woord "levensloopbestendig" nog niet en het pakket eisen waaraan bij de bouw moest worden voldaan hield geen rekening met mogelijk gebruik van een rolstoel of loophulpmiddel in een woning. Daarin is pas na 1997 verandering gekomen, in 2003 zijn de regels verder aangescherpt. Nu is er een beperkt pakket eisen, maar dat is onvoldoende om werkelijk van een rolstoeltoegankelijke woning te spreken.