Artikelen in rubriek Begroting

Hoe u geld kunt besparen voor uw VvE.

Als eigenaar van een appartement bent u  lid van de Vereniging van Eigenaars en betaalt u maandelijks een bedrag voor “servicekosten” (eigenaarsbijdrage). Over een jaar gerekend is dat vaak een fors bedrag. Als uw VvE zaken efficiënter of beter organiseert, kunnen de totale kosten voor de VvE dalen. En dat merkt u door een daling van de maandelijkse servicekosten dus ook in uw eigen portemonnee! 

De crises voorbij? reken maar van niet

Er is nog steeds een financiële crises in Europa en dus ook in Nederland en dus ook binnen VvE’s.Volgens het BKR in Tiel is er een dramatische toename van huiseigenaren die niet meer aan de financiële verplichtingen van de hypotheek kan voldoen. De tijd dat een eigen huis [lees appartement] nog een lucratieve bezigheid was is definitief voorbij. Sterker nog veel appartementseigenaars realiseren zich wellicht nog onvoldoende dat bij huidige verkoop van het appartement er sprake is van een restschuld  met alle gevolgen van dien.

Goede tijden, minder goede tijden.

Nu het einde van de zomer in zicht komt zullen veel leden en bestuursleden van VvE’s zich weer gaan bezinnen over allerlei zaken die de VvE betreffen. Ook voor de beheerder is een relatieve periode van rust voorbij.Tijd om eens na te denken over de begroting van 2012? 

Heimwee naar oud geld

Heimwee naar oud geld. Je mag toch aannemen dat wij in Nederland inmiddels helemaal gewend zijn aan de Euro? Mijn ervaring is toch een andere. Bij het vaststellen van een begroting en dus ook de voorschotbijdrage hoor ik toch nog vaak dat eigenaars de eindbedragen nog even snel omrekenen naar de vertrouwde gulden. Natuurlijk helemaal ten onrechte zult u zeggen maar voor de wat oudere generatie [en dat zijn toch best veel appartement eigenaars] is de gulden nog altijd een referentiekader.

Opstellen jaarbegroting Verenging van Eigenaars

Het opstellen van een jaarbegroting is een belangrijke maar ook zorgvuldige activiteit.In de meeste gevallen zal de beheerder in overleg met het bestuur een concept begroting opstellen waarin alle kostenposten zijn vermeld. Uiteraard wordt rekening gehouden met de kosten van voorgaande jaren maar wordt ook een inschatting gemaakt van de te verwachten koste voor het toekomstige boekjaar.

12 TIPS voor besparing op kosten van de VvE exploitatie.

De financiële malaise gaat ook aan Verengingen van Eigenaars niet voorbij. Apartwonen geeft u waardevolle tips om te bezien of u de exploitatiekosten van de VvE nog beter kunt beheersen.