Artikelen in rubriek Receptie & beveiliging

Verborgen video en-of foto camera verboden.

Verborgen camera met ingang van 1 januari 2004 verboden. 
Sinds 1 januari 2004 is de nieuwe wet heimelijk cameratoezicht van kracht. Gebruik van camera's voor toezicht of beveiliging mag alleen als dit duidelijk kenbaar is gemaakt.Op overtreding van deze regel staat een gevangenisstraf van maximaal twee maanden of een geldboete van ten hoogste 4.500 euro. 
Heimelijk cameratoezicht was al verboden in winkels en horecagelegenheden. Het verbod is nu uitgebreid tot alle plekken die voor het publiek toegankelijk zijn, waarbij camera's personen herkenbaar in beeld brengen. Het verbod gaat ook gelden voor alle gebouwen, tuinen, erven en parkeerterreinen die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Werkgevers mogen op de werkvloer verborgen camera's blijven gebruiken, indien zij vermoedens hebben van onrechtmatig handelen van werknemers. 

Wat u moet weten bij aanschaf van een bewakingscamera

Allereerst is het van belang dat u zich afvraagt met welk doel u een videoregistratiesysteem aanschaft. 
De Wet Persoonsregistraties stelt bovendien bepaalde eisen aan het gebruik van camera-bewaking in het bedrijf:

  1. Indien de beelden langs digitale weg worden opgeslagen bent u verplicht om dit bij de Registratiekamer aan te melden. Bij digitale opname wordt de informatie op een medium, bijvoorbeeld een harde schijf van een computer, opgeslagen, waardoor systematisch beelden teruggezocht kunnen worden. Bij de Registratiekamer is een Aanmeldingsformulier persoonsregistratie te verkrijgen (tel. 070 - 381 13 00). Waneer de beelden worden opgeslagen op en videoband (analoge opname) bent u niet verplicht om de videoregistratie aan te melden, het gaat in dit verband n.l. niet om een systematisch gegevensbestand.