Artikelen in rubriek Groenvoorziening

Model reglement tuincommissie

Er zijn verenigingen van eigenaars die beschikken over een grote en vaak fraaie tuin met veel infrastructuur. En de tuin van de VvE hoeft niet perse een Hortus Botanicus te zijn om er met regelmaat aandacht aan te schenken. Voor wat betreft aandacht zal een bestuur zich voornamelijk richten op onderhoud en het budget voor de tuin. Een tuincommissie daar in tegen kan haar taak aanzienlijk breder opvatten en zich bijvoorbeeld een mening vormen en advies uitbrengen over het gebruik van de tuin, het ontwerp en de voortdurende veranderingen die zich binnen een tuin voordoen alsmede het gebruik en de functionele aspecten binnen de infrastructuur. Een tuincommissie dient zich echter wel bewust te zijn van het feit dat veel eigenaars ook een mening hebben over de tuin die ook niet onder stoelen of banken wordt gestoken. Lovende woorden zullen vaak achterwege blijven en de kritiek aan het adres van de tuincommissie is soms niet van de lucht. Maar ook de verhouding met het bestuur en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een tuincommissie moeten voor iedereen duidelijk zijn.

Werkuitvoering onderhoud groenvoorziening.

Er zijn veel hoveniersbedrijven waar Verenigingen van Eigenaars een vertrouwensrelatie mee hebben. 
Niet alles wil of kan men controleren en de VvE gaat er bij voorbaat vanuit dat alle afgesproken werkzaamheden worden uitgevoerd. En het moet gezegd worden: veel Hoveniers verdienen dat vertrouwen. 

Maar is vertrouwen genoeg? 

Met andere woorden is het niet veel beter dat de beheerder of het bestuur goed geïnformeerd wordt over de uitvoering van het werk? 
Informatie is communicatie en vooral dat laatste daar ontbreekt het nog wel eens aan. Om maar eens in termen van de natuur te blijven; Wat niet goed is voor de korf, is niet goed voor de bij [Marcus Aurelius 121-190]

Model offerteaanvraag groenvoorziening

Offerte aanvraag betreffende de groenvoorziening voor

Appartementencomplex: _________________________

Inhoudsopgave

0. Inleiding

1. Werkzaamheden

1.1 Groenvoorzieningwerkzaamheden
1.2 Uren en tarieven
1.3 Prijzen afroep- en specialistische werkzaamheden
1.4 Objectgebonden bijzonderheden

2. Managementinformatie

2.1 Informatieverstrekking.
2.2 Bereikbaarheid bij calamiteiten.

3. Personeel en organisatie

3.1 Personeel

Boseigenaar aansprakelijk voor vallende takken

Boseigenaren aansprakelijk voor letsel bezoekers door vallende takken

Als eigenaar van een bos of terrein is men aansprakelijk voor letsel dat bezoekers van het terrein oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van vallende takken. De eigenaar heeft namelijk een bijzondere zorgplicht. Hij dient maatregelen te nemen om ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen. Indien de maatregelen onvoldoende zijn, kan de eigenaar voor de letselschade aansprakelijk gesteld worden. De rechter bepaalt uiteindelijk de mate van aansprakelijkheid.

Offerte aanvraag groenvoorzienig

Offerte aanvraag groenvoorziening

Tuinonderhoud behoort gemiddeld tot de duurdere onderhoudskosten van een appartementencomplex.
Uit onderzoek van de vereniging " Eigen Huis" blijkt dat ruim 5% van de totale onderhoudskosten binnen verenigingen van eigenaren wordt uitgegeven aan tuinonderhoud.
Tuinonderhoud is arbeidsintensief over het gehele jaar en vervanging van beplanting en bemesting zijn zaken die het tuinonderhoud tot aanzienlijke kosten brengen.
Anderzijds is de tuin van een appartementencomplex meestal toch een visite kaartje voor bewoners en bezoekers. De staat van onderhoud van algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld de tuin is mede bepalend voor de individuele waarde van appartementen.
Om een mooie tuin te ontwerpen en te onderhouden zijn vakmensen nodig. In Nederland is veel vakkennis op het gebied van ontwerp en onderhoud van tuinen.
Om echter de juiste prijs kwaliteit verhouding in te kopen voor tuinonderhoud dient u zich af te vragen wat de eisen en wensen zijn met betrekking tot ontwerp en onderhoud.