Artikelen in rubriek Onderzoek

Rapport onderzoek beoordeling veiligheid galerijen

Cur rapport 248 Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats.

Onderzoek breedplaatvloeren

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Essentiële bouwkundige controlepunten.

Brandweer Nederland, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland hebben samen deze editie van ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten‘ tot stand gebracht. Sinds de eerste editie in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt.

Olie en gas raken op.

Aantrekkelijke alternatieven ontwikkelen zich in rap tempo. We gaan naar een situatie toe waarin we als consument zelf kunnen kiezen hoe onze energie wordt opgewekt en door wie. Daarnaast krijgen we meer controle over de kosten, mits we bereid zijn onze energieconsumptie aan te passen aan het energieaanbod. Dát bepaalt of je straks een torenhoge energierekening hebt of vrijwel niets meer betaalt voor energie.

Erkenningsregeling voor CV monteurs.

Alleen erkende bedrijven met goed opgeleid personeel mogen in de toekomst nog cv-ketels en warmwatertoestellen onderhouden en installeren. Dit moet ongelukken met koolmonoxide voorkomen.

Minister Stef Blok (Wonen) heeft dat maandag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen komen vanaf 2019 in de wet. De tussenliggende tijd is nodig voor onder meer wetgeving, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs.

Laagfrequent geluidshinder klacht woning Losser

Naar aanleiding van een laagfrequent geluidsklacht is er een geluid en trilling onderzoek uitgevoerd door Alex Lok van de Universiteit Twente. [17 november 2015]

Transformatie van serviceflats

Open huis

De klassieke serviceflat in een nieuw jasje heeft in de huidige tijd volop kansen, wellicht zelfs meer dan de afgelopen decennia. Complexen kunnen bij uitstek profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Veel serviceflats kampen echter met andere zorgen, waardoor besturen deze kansen nauwelijks weten te benutten. In de afgelopen jaren zijn sommige serviceflats verkocht of verhuurd aan externe partijen die de complexen ingrijpend hebben herontwikkeld.

Onderzoek veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren.

Galerijflat

Deze publicatie omvat een herzien protocol voor het uitvoeren van onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats. Het betreft hier specifiek de galerij- en balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden aan achterliggende betonnen verdiepingsvloeren en/of gevelbalken.

Dwingende Normen

NEN 1010 norm

Overzicht van nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving. Deze normen zijn per 1 januari 2016 kosteloos inzichtelijk via de website van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Bewonersonderzoek ‘Wonen in een transformatiewoning’

Transformatiewoning

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Bouwen en directie Communicatie) heeft onderzoeksgroep Crisislab het Bewonersonderzoek Wonen in een transformatiewoning uitgevoerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de overwegingen van bewoners om te gaan wonen in een transformatiewoning (waarbij leegstaande kantoren, scholen, bejaarden- en verzorgingshuizen zijn omgebouwd tot woning) en hoe tevreden men hierover is.

Pagina's