Artikelen in rubriek Arbitrage

Uitspraak raad van Arbitrage over glasbewassing appartementsgebouw.

Een Vereniging van Eigenaars is van mening dat de projectontwikkelaar bij de oplevering van het gebouw  niet heeft voldaan aan de eisen gesteld aan een vellige buiten glasbewassing van het woongebouw.De raad van arbitrage heeft hier een uitspraak over gedaan.

Mediation wat is het eigenlijk precies.

Indien u een juridisch geschil heeft, kunt u zonder tussenkomst van de rechter proberen het geschil op te lossen. Dit kan door gebruik te maken van mediation (bemiddeling). Er is na afloop van de mediation vaak sprake van een win-winsituatie.

Uitspraak raad van arbitrage over gebruik hoogwerker.

Recente uitspraak Raad van Arbitrage over gebruik hoogwerker. Een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage geeft meer helderheid over het gebruik van een hoogwerker bij een appartementencomplex. Het betrof een voormalig kantoorgebouw dat in 1998 en 1999 tot appartementengebouw is omgebouwd. Met dit ombouwen verdween ook de toenmalige gondelinstallatie.  Het gebouw staat rondom niet vrij, maar grenst gedeeltelijk aan middelhoogbouw, waardoor enkele