Artikelen in rubriek Fraude en diefstal preventie

Voorkomen is veel beter dan genezen.

Boekhoud fraude, internetcriminaliteit,  verduistering en diefstal, vernielingen, het komt allemaal voor, ook binnen de vereniging van eigenaars en het bestuur van de VvE heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het nemen van voorzogsmaatregelen ter voorkoming van criminaliteit. Administratieve fraude komt de laatste jaren steeds meer voor en helaas heeft ook het verleden al bewezen dat beheerders en penningmeesters er met de kas van de VvE vandoor gaan en hierdoor grote sommen kas & spaargeld zijn verdwenen. Maar welke maatregelen kan een bestuur nemen om fraude, diefstal en vernieling te voorkomen?