Artikelen in rubriek Organogram Vereniging van Eigenaars

Model Organisatiestructuur Vereniging van Eigenaars,

Een Vereniging van Eigenaars kenmerkt zich in belangrijke mate door een tweetal zaken namelijk de mate van betrokkenheid en inzet van de eigenaars en de structuur waarbinnen een VvE funktioneert.In de bijlage treft u aan een organisatiemodel voor een willekeurige Vereniging van Eigenaars. Het zijn slechts uitgangspunten en u kunt natuurlijk zelf deze structuur aanpassen.