Artikelen in rubriek Organisatie ontwikkeling VvE

De wereld verandert snel, VvE's ook?

In de huidige tijd is er sprake van een digitale revolutie die met name voor consumenten voordelig kan zijn. Denk maar eens aan de webshops die de winkels in de binnensteden in Nederland aanzienlijk verandert hebben. Winkels hebben aan waarde verloren en de consument vindt zijn voordeel op internet en besteld er lustig op los.

Toekomstdromen “digitaal stemmen”.

De Vereniging van Eigenaars is voor wat betreft de statuten gebonden aan de Splitsingsakte c.q. het Modelreglement van Splitsing.  In het Model Reglement  bij splitsing in appartementsrechten  [2006]  zijn artikelen opgenomen met betrekking tot  “de vergadering” artikel 45. In artikel 50.1. zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot meerderheidsbesluiten en in artikel 3 wordt aanvullend vermeld dat eigenaars bij een besluit schriftelijk instemming hebben betuigd, fax en e-mail daaronder begrepen. Stemprocedures blijken in de praktijk tijdens de Algemene Leden Vergadering niet altijd correct te verlopen. Hierbij valt te denken aan;

Competenties van bestuursleden en commissielden van de VvE.

Voor Verenigingen van Eigenaars is het altijd moeilijk om eigenaars zover te krijgen dat men deel wil uitmaken van een bestuur of een VvE commissie. Er zijn eigenaars die denken “dat kan ik niet” maar er zijn er ook die denken “dat wil ik niet” Aan die laatste categorie moeten we hier maar niet al teveel aandacht schenken maar de eerste categorie beschikt ofwel over een ruime mate van  zelfkennis of onderschat zichzelf. Dat laatste nu komt erg veel voor en dat is jammer.

Met name voor het bestuur van de VvE bepleiten wij altijd een toezichthoudende functie ofwel  zoals wij dat noemen “besturen met de handen op de rug”. Er zijn bestuursleden die denken dat er binnen een bestuur heel veel werk moet worden gedaan maar in veel gevallen is daar nu juist de beheerder voor. Volgens ons ligt het besturen van een VvE meer in het abstracte dan in het concrete. Dat klinkt allemaal erg mooi zult u zeggen maar over welke kwaliteiten zou ik dan als bestuurslid moeten beschikken om goed te kunnen funktioneren?

Voorbeeld projectplan.

Voorbeeld projectplan.Voor het realiseren van een project is het belangrijk om vooraf een duidelijke inventarisatie te maken van alle uitveoringstaken die het project betreffen. U kunt bij een project denken aan; het renoveren van de centrale hal, het vervangen van de dakbedekking maar ook de realisatie van een website voor de VvE kan als een project worden gezien.Een voorbeeld van een projectbeschrijving kunt u lezen op in de bijlage van deze pagina. 

Stappenplan activeren slapende VvE.

Stappenplan voor activering  slapende Vereniging van Eigenaars.Niet alle slapende of door uitponding ontstane VvE's hebben te kampen met achterstallig onderhoud. En andersom geldt: niet alle slapende of slecht functionerende VvE's zijn ontstaan na splitsen en uitponden. Er kan blijkbaar van alles misgaan binnen een vereniging van eigenaren. 
Tegelijkertijd kan de VvE een groot 'probleem oplossend vermogen laten zien, wanneer de eigenaren zich organiseren en als één  man de schouders onder de problemen zetten. Voordat een slapende VvE zover is dat de eigenaren maandelijks geld reserveren op een gezamenlijke rekening voor de uitvoering van een zorgvuldig uitgestippelde meerjarige onderhoudsplanning, zal een groot aantal obstakels moeten worden genomen. 
​De meeste VvE's kunnen daarbij wel enige steun gebruiken. Wilt u meer weten over dit onderwerp? lees dan de bijlage op deze pagina.  

Slapende Vereniging van Eigenaars

'Slapende VvE !' Veel appartementseigenaren zijn zich niet bewust van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaren te zijn, en met de buren een VvE te vormen. Alle regels en procedures van het appartementsrecht ten spijt, heeft het BW niet in deze 'slapende VvE's' voorzien. Concreet betekent 'slapen' dat de ledenvergadering niet samenkomt, geen bestuurder is benoemd, geen -gezamenlijke -verzekering is afgesloten en in ieder geval niet aan onderhoudsreservering wordt gedaan. In de meeste situaties betekent het slapen van de VvE dat de gemeenschappelijke eigendomsdelen niet, of slechts oppervlakkig worden onderhouden. 

Slapen kan in gradaties. Er zijn eigenaren die nog nooit van een VvE hebben gehoord. Een aanzienlijk deel van de eigenaren is zich wel van 'een vereniging' bewust, maar sluit de ogen voor mogelijke gevolgen. Hoe moet anders de aanprijzing 'Slapende VvE!' in verkoopadvertenties geïnterpreteerd worden? Meer informatie over deze problematiek lezen? zie hiervoor de bijlage op deze pagina.  

Uitbreiding doelstelling Apartwonen naar serciveflats.

Uitbreiding doelstelling Apartwonen naar serviceflats.

Als woonconsumentenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars is de stichting Apartwonen actief sinds 2002. In de afgelopen 8 jaren hebben ruim 380 Verenigingen van Eigenaars met ruim 11.250 appartement eigenaars zich bij ons initiatief aangesloten. Belangrijkste doelstelling is de onafhankelijke belangenbehartiging van VvE’s door middel van relevante kennis en informatieverstrekking ten behoeve van de bestuurlijke organisatie van VvE’s en individuele appartement eigenaars.  Het non profit initiatief is mede mogelijk door de samenwerking met ruim 20 professionele partners, organisaties en instellingen die actief zijn binnen de appartementenmarkt in Nederland.

Beleidsplan Vereniging van Eigenaars

Visie & strategie van de Vereniging van Eigenaars. Organisaties die duidelijke strategische keuzes maken en deze consequent doorvoeren, zijn succesvoller dan organisaties die van alles een beetje doen. Dat stelde ooit oerstrateeg Michael Porter. De vraag die wij u willen voorleggen is of dit wellicht ook voor Verenigingen van Eigenaars van toepassing is.Wat zijn nu de voordelen van een VvE visie ofwel een VvE beleidsplan.

Bestuur van de VvE vraagt om professioneel beheer,

Bestuur van een VvE vraagt om professionaliteit Er zijn in Nederland veel VvE’s waar de beheerderfunctie “even” onder een aantal appartementeigenaren verdeeld is. Er zijn in Nederland voorbeelden waar dat uitermate goed verloopt, maar er zijn ook schrijnende voorbeelden waar van alles en nog wat mis gaat. Van oplopende burenruzie, voortdurende meningsverschillen tot de gang naar de rechter , het komt allemaal voor en wellicht meer dan u zou denken.