Artikelen in rubriek Risico management

Verhuur van een appartement en de relatie naar de VvE.

Het lijkt erop dat de vastgoed crises voorlopig nog wel even zal aanhouden en dat betekent dat appartementen, net zoals alle andere type woningen in Nederland, moeilijk te verkopen zijn. Voor sommige eigenaars is dat reden om het appartement tijdelijk te verhuren. In financiële zin lijkt dat aantrekkelijk maar en zijn bij verhuur van een appartement vele mitsen en maren. Zo is het van belang dat de appartementeigenaar over een juridische juiste verhuurovereenkomst beschikt. Ons advies is om voor het opstellen van een huurovereenkomst altijd een deskundige makelaar in te schakelen. Mondelinge afspraken zijn al helemaal uit den boze en laat u niet verleiden om afspraken achter op een sigarendoos te noteren want dat blijkt dan achteraf een sigaar uit eigen doos oftewel een grote teleurstelling

Grote zorgen om veiligheid gebouwen

Vorige week zijn we in Nederland opgeschrikt door het plotseling instorten van galerijplaten in Leeuwarden. Hierbij zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Vandaag was er het instorten van een balkon in Rotterdam.

Ook deze keer zonder slachtoffers.De materiële schade en emotionele gevolgen voor bewoners en betrokkenen zijn echter enorm groot. En het verleden heeft al eerder bewezen dat het niet altijd tot schade beperkt blijft.

Alle reden tot zorg.

Bestuurders aansprakelijkheid bij de VvE.

In het themanummer: “Functies en bevoegdheden bij de Vereniging van Eigenaars” werd stilgestaan bij de vraag, welke bevoegdheden met name de bestuurder van een Vereniging van Eigenaars heeft. Kort gezegd kwam het er op neer, dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaars naast het beheren van de middelen van de Vereniging ook het uitvoeren van de besluiten van de Vergadering van Eigenaars tot taak heeft. Onder het beheer van de middelen wordt in den regel tevens verstaan het samenstellen van een (ontwerp) begroting, het opstellen van een onderhoudsplan, het vaststellen van de voorschotbijdragen, het samenstellen van de financiële stukken, het uitschrijven van Vergaderingen van Eigenaars en het notuleren daarvan en het begeleiden van onderhoudswerken. Indien de Vereniging overigens tevens een administratief beheerder heeft gecontracteerd, ligt dat takenpakket uiteraard anders.

Legionella.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER LEGIONELLA

1. Legionella in watersystemen
De Legionella bacterie komt voor in alle natuurlijke zoetwatersystemen. Zowel in oppervlaktewater als in ondiep grondwater. De bacterie is daar in lage aantallen aanwezig en groeit bij normale omgevingstemperaturen langzaam. Het is een kleine beweeglijke bacterie die ongeveer éénduizendste millimeter groot is. In de natuur groeit het organisme in symbiose met algen en andere eencelligen die voedingsstoffen leveren. Het organisme groeit optimaal bij een temperatuur van ca 42°C in de range van 25°C tot 55°C. In schoon water kan Legionella ruim een jaar overleven. Als aërosol in de lucht verneveld blijft de bacterie uren levensvatbaar. Het organisme groeit alleen als bepaalde aminozuren, ijzer en zuurstof beschikbaar zijn. Afbraakproducten van andere organismen kunnen de groei versnellen. De bacterie kan als een parasiet levende cellen binnendringen en zich daar vermenigvuldigen. 

Juridische aspecten, achtergronden en preventieve maatregelen

 Juridische aspecten, achtergronden en preventieve maatregelendoor: ing. J. H. van Lindenberg  

Steeds vaker wordt de vraag gesteld: "waar ben ik als gebouwbeheerder verantwoordelijk voor" en "Wat moet ik doen om mij in te dekken tegen aansprakelijkheid. Kan ik de 10 Europese aanbevelingen voor de verbetering van de veiligheid van bestaande liften nog even uitstellen of loop ik dan een risico. Ik wil wel graag rustig slapen. En hoe zit het met dat Convenant gevelonderhoud. En misschien is er nog wel meer regelgeving waar ik het bestaan niet van ken."