Artikelen in rubriek Geluidsoverlast

Lawaai overlast neemt toe!

De Nederlandse Stichting geluidshinder (NSG) ontving het afgelopen jaar een toenemend aantal informatievragen waar bewoners in conflict zijn met hun gemeente. Zaken die in dat kader vorig jaar passeerden bij het bureau van de NSG betreffen lawaai van speelplaatsen, sportterreinen, nieuwe verkeerswegen, terrassen, cafés, muziekevenementen, racecircuits, bouwlawaai maar bijvoorbeeld ook van een schietterrein.

Welke mogelijkheden biedt het civiele recht om geluidshinder van buren aan te pakken?

Welke mogelijkheden biedt het civiele recht om
geluidshinder van buren aan te pakken?

Jaar: 2009
Auteur: J.J. den Hollander
Master Privaatrecht, Vrije Universiteit
Amsterdam  

Woonoverlast blijft kwelgeest.

Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, verloederde panden of ernstige overlast door drugshandel.Deze en andere vormen van overlast kunnen het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. Het CCV wil bijdragen aan het terugdringen van woonoverlast in Nederland. Om dit te bereiken, ondersteunt het CCV gemeenten en corporaties bij het opzetten van een effectieve aanpak. Het CCV organiseert hiervoor onder meer regionale bijeenkomsten. Daarnaast zorgt het CCV dat alle beschikbare kennis wordt gebundeld en uitgewisseld.

Appartementeigenaars vogelvrij verklaard?

De bezwaarcommissie van de gemeente Hengelo heeft een Vereniging van Eigenaars in het ongelijk gesteld in verband met een bezwaarschrift voor de geluidsoverlast van de jaarlijkse Kermis.

“De Vereniging van Eigenaren diende bij de gemeente een bezwaarschrift in vanwege ‘onacceptabele geluidsoverlast’. Maar de commissie voor de bezwaarschriften heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Volgens de commissie mag de burgemeester de belangen van de kermis laten prevaleren boven die van de omwonenden. De gemeente stelt zich op het standpunt dat geluidsoverlast ‘op gezette tijden inherent is aan het wonen in de binnenstad”. Bron: [de Twentse courant Tubantia 15 sept. 2011]

Duurzaam geluid als kans.

Iedere woonomgeving heeft zijn eigen geluiden. Op de ene plek wordt de sfeer getekend door voorbijrazend verkeer en brommende installaties, elders zijn het fluitende vogels en spelende kinderen die de boventoon voeren. In een goede wijk zijn de verschillende geluiden voldoende in evenwicht met rust met een aangenaam woonklimaat als resultaat.

Geluidsoverlast door vloerbedekking

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 189352 / HA ZA 09-1581

Vonnis van 24 februari 2010

in de zaak van

de vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW
W.A. SCHOLTENLAAN 51-125 DOORWERTH,
gevestigd te Doorwerth,
eiseres in conventie,
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat mr. S. van Rijsewijk te Apeldoorn,

tegen

[ged.conv./eis.reconv.],

Geluidsisolatie tussen appartementen.

Belgisch Onderzoek naar geluidsisolatie tussen appartementen. zie bijlage.

Geluidsoverlast, wat kunnen we ermee.

Hoe gaat het verder met geluidsoverlast van verkeer?

 Dat het nemen van bronmaatregelen vruchten afwerpt, is naar voren gekomen in de Nationale Milieuverkenning 4. Het gebied dat door geluidbelasting van wegverkeer wordt verstoord, zal tot het jaar 2010 afnemen. Door de volumegroei neemt dit echter in de periode 2010-2020 weer toe.

Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft regelmatig erge last van burenlawaai. Nog iets meer mensen, bijna dertig procent, worden gestoord door ernstig verkeerslawaai. Daarmee zijn ook meteen de grootste veroorzakers van geluidshinder genoemd.

Geluidsgevoeligheid bij verhuizingen

Moved by noise

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rol van geluidgevoeligheid bij verhuizingen. Het doel hiervan was nagaan in hoeverre mensen bij de keuze van een woning rekening houden met geluidhinder.